Museum Nordsjælland - Hørsholm

Gå i historiens spor

Hørsholm Egns Museum er et udstillingssted under Museum Nordsjælland. Museum Nordsjælland er en fusion mellem de lokale kulturhistoriske museer i Hørsholm, Hillerød og Gribskov kommuner.

Museet arbejder både med arkæologi og nyere tids historie. Tidsmæssigt dækker museet alle forhistoriske og historiske perioder – lige fra istiden og frem til i dag.

Her kan man møde stenalderjægerne fra Nivåfjorden i form af grave med 7.500 år gamle skeletter, redskaber og modeller af deres bosteder Du kan også hilse på en 5-årig stenalderdreng. Hans skelet regnes for det bedst bevarede barneskelet fra den tid og det har gjort det muligt at rekonstruere drengens ansigt.

Man kan også opleve udstillingen om det smukke, men nu forsvundne, Hirscholm Slot. Her er modeller, planer og enkelte genstande fra slottet og man kan følge slottets udvikling fra borg til kongeslot. Med til historien om Hirscholm slot hører udstillingen om oplysningsmanden Struensee, der led så krank en skæbne da landets førende ikke var klar til hans reformer – eller til hans kærlighedsaffære med Dronningen. I udstillingen kan man opleve skrifter, tegninger og billeder fra rettergangen og hetzen mod ham.

Museet har til huse i en bygning fra 1723, som ligger tæt ved den gamle slotshave og Hørsholm Kirke. Bygningen blev oprindeligt opført som bolig for godsforvalteren til det kongelige lystslot Hirchholm Slot. Slottet blev revet ned omkring 1810 men forskellige af slottets avlsbygninger er bevaret omkring pladsen ved Hørsholm Egns Museum.

Opdateret af:
Hørsholm Bibliotek glu@horsholm.dk
Hørsholm Bibliotek