Myrebjerg-jættestuen

Gå i historiens spor

2 km. nord for Bagenkop ligger i dyrket mark ved foden af bakken Myrebjerg en jættestue. Desværre mangler alle dækstenene i dag, men dyssen er interessant, fordi højen er firkantet med små randsten. I det øvrige Danmark er højene runde. (Kilde: "Oldtidsminder på Langeland", Langelands Museum)

Opdateret af:
Turist- og Erhvervsforeningen Langeland info@langeland.dk
Turist- og Erhvervsforeningen Langeland