Nygade 2-4-6

Gå i historiens spor

Bygningens facade vender mod Nygade og sidehuset mod Helenestræde.

Ejendommen kan dateres tilbage til 1761, men er sandsynligvis ældre. Den er, som en af meget få bygninger i Danmark, opført som højbindingsværk med højstolpefunktion. Konstruktionen kan bl.a. ses på gårdsiden.

Fonden overtog bygningen i 1984 og den er den første som Fonden totalrenoverede.

Ejendommen er i dag indrettet til bolig.

 

Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Randers er en selvejende non-profit erhvervsdrivende fond, der som hovedformål har at sikre og bevare fredede og bevaringsværdige bygninger i Randers by. Fonden har opkøbt, istandsat, og administrerer nu 39 boliger og 9 erhvervslejemål.

Opdateret af:
VisitAarhus info@visitaarhus.com
VisitAarhus