Øse Kirke

Gå i historiens spor

Øse Kirke har romansk kor og skib og formentlig også våbenhus. I 1734 erstattedes tårnets spir med et saddeltag.
Alterprydelsen er et kalkmaleri på korets østvæg, den tidligere altertavle fra 1580 i ungrenæssance med malerier fra 1846 er ophængt i kirken. Prædikiestolen er fra 1584 og meget smuk i ungrenæssance med halvsøjler på hjørnerne og evangelistsymboler i fyldingerne. I 1982 fandt man kalkmalerier med rosetdekoration på våbenhusets gavl.

Opdateret af:
VisitVesterhavet turist@visitvesterhavet.dk
VisitVesterhavet