Oldtidsvejen - Kilen ved Struer

Gå i historiens spor

Fra Kjærgaard Mølle ved Struer har du en flot udsigt ned gennem tunneldalen Kilen, med dens letsnoede forløb mod Venø Bugt. Kilen når sit toppunkt 50 meter over havet på et sted, hvor to store gletsjerbuer har mødtes, og isens hovedopholdslinje slår et 90o knæk. Du kan læse mere om tunneldale under Stubbergård Sø.

Kilen og arealerne omkring den rummer en rig og eventyrlig natur. I dette område kan du komme helt tæt på og opleve isens tydelige påvirkning af områdets geologi. I 1976 blev 584 ha omkring brakvandssøen fredet. I dag forsøges det at fremme områdets naturindhold ved blandt andet at græsse skråningerne ved hjælp af geder. Parkerer du ved Naturskolen kan du følge den markerede sti langs med Kilen. Fortsætter du ud af Kjærgårdsmøllevej og drejer ind over heden, kan du opleve Fousing smeltevandsdal.

Området har været et knudepunkt for Oldtidsvejen. Flere steder er der spor efter de gamle vejforløb, som kan ses i form af hjulspor og hulveje. Der er også fundet spor efter bosætninger fra Yngre Stenalder samt gravhøje fra både Sten- og Bronzealderen.

Kjærgaard Møllen var oprindeligt en af syv vandmøller, der hørte til Stubber Kloster frem til 1547. Møllen kom i midten af 1700-tallet i fælleseje blandt lokale bønder, og i slutningen af 1800-tallet var der tilknyttet købmandshandel, smedie og bageri. Møllebygningen brændte i 1913. I 1856 anlagde man vej- og jernbanedæmningen, der afskærer Kilen fra Venø Bugt.

Læs mere om istiden på Geopark Vestjyllands hjemmeside.

Læs mere om Oldtidsvejen.

Opdateret af:
VisitNordvestkysten, Holstebro info@visitnordvestkysten.dk
VisitNordvestkysten, Holstebro

  • Oldtidsvejen - Kilen ved Struer
  • Kjærgårdsmøllevej 5
    7600 Struer
  • Tlf. (+45)