Rands Fjord

Gå i historiens spor

Rands Fjord er et smukt område umiddelbart nord for Fredericia. Fjorden er ved inddæmming omdannet til en ferskvandssø. Bredstrup å, Spang å og Skærup Å løber igennem søen og ud i Vejle fjord. Langs å og sø er der lavtliggende frodige enge og rørsump. Landskabet omkring Rands fjord er et bakket terræn med småskove, græsningsarealer, dyrkede marker og stejle dalskrænter med løvskove. 

Også havørne har fundet sig et godt jagtrevir ved Rands Fjord. Havørneparret slog sig ned her i 2013. Det er et flot syn at se havørnene svæve over Rands Fjord området for at markere, at det er deres revir - med et vingefang på op mod 240 cm. er de til at få øje på. Udover fra Fugletårnet er Kirkegården i Egeskov også et godt sted at se havørnene.

Søen og omgivelserne er fredet og der er anlagt stier, som giver mulighed for rige og afvekslende naturoplevelser. De fleste stier udgår fra små parkerings- og opholdsarealer, hvor der er opsat informationstavler.

Fiskeri i Rands Fjord.
Det er ikke tilladt at fiske i Rands Fjord uden lodsejerens tilladelse.
Du kan dog fiske i afvandingskanalen (Spang Å) fra p-pladsen ved Egeskovvej.

Cykeltur omkring Rands Fjord
Turen rundt om Rands Fjord er til dig der holder af natur og fugleliv. Turen er 14,5 km lang og består af bakket landskab med småskove og frodige enge. Hvis du er heldig kan du se havørnen på jagt i området.

 

Opdateret af:
VisitFredericia turisme@fredericia.dk
VisitFredericia