Ringsted Rådhus

Gå i historiens spor

Ringsteds rådhus er tegnet af arkitekten Steen Ejler Rasmussen og blev taget i brug i oktober 1937,  mens selve indvielsen først den 22. januar 1938. Steen Eiler Rasmussen tegnede også møbler til Rådhuset. Rådhuset er fredet.

De vævede tapeter i byrådssalen 
Tapeterne er vævede med byvåbnet som motiv efter Steen Ejler Rasmussen idé. Ny Carlsbergfondet skænkede 10.000 kr. til formålet.

Inkatapeterne
Til en beskrivelse af Ringsted Rådhus hører så absolut en omtale af »Inkatapeteme«. Det drejer sig om en serie gamle, trykte billedtapeter på papir - oprindeligt fremstillet i 25 baner hos firmaet Dufour og Leroy i Paris.

Det menes, at tapeterne er kommet til Ringsted via en strandingsauktion og opsat i et lokale på Postgården omkring 1830, da man ventede besøg af Kong Frederik VI.

Læs hele forhistorien om det nye rådhus tilblivelse på
http://www.ringsted.dk/OmKommunen/OmRingsted/RaadhusetsHistorie.aspx 

Opdateret af:
Ringsted Turistinformation info@visitringsted.dk
Ringsted Turistinformation