Ringsteds gamle byvåben

Gå i historiens spor

Da Have Mølle vandværk skulle udvides i 1963, tilbød medarbejder Emil Hansen at skære en træmodel af det gamle bysegl fra før 1300.

Over denne model blev støbt 4 eksemplarer som hænger henholdsvis  på Vandtårnet i Sct. Hansgade, på Børsens gavl, på De Kommunale værker og på det tidligere plejehjem på Hækkerupsvej.

På seglet står ”Sigillum Villannorum De Ringstad” altså Ringsted Byes segl, og ikke klostrets, så derfor overlevede det klostrets nedlæggelse i 1917, og i 1938 blev Ringsted Kommune registreret som eneste retmæssige bruger.

Ved kommunesammenlægningen i 1970 blev det storkommunens byvåben og blev indtil januar 2014 anvendt som byens byvåben.

Byvåbnet ses bedst over indgangen til vandtårnet i Sct. Hansgade.

Læs mere på wiki.ringstedhistorie.dk

Opdateret af:
Ringsted Turistinformation info@visitringsted.dk
Ringsted Turistinformation

  • Ringsteds gamle byvåben

  • 4100 Ringsted