Sct. Nicolai Kirke

Åbningstider

  • Gælder i perioden 01/01-2022 - 31/12-2022
  • Mandag 9:00 - 17:00
  • Tirsdag 9:00 - 17:00
  • Onsdag 9:00 - 17:00
  • Torsdag 9:00 - 17:00
  • Fredag 9:00 - 17:00
  • Lørdag 10:00 - 14:00
  • Søndag 9:00 - 12:00

Sct. Nicolai Kirke

Gå i historiens spor

Sct. Nicolai Kirke er opført indenfor tidsrummet 1240-1280 som et senromansk-unggotisk langhus. Siden er den udbygget med først et mindre tårn, dernæst et søndre sideskib og to korsarme. I 1855 fik kirken et nyt kor, og i 1887 blev det gamle tårn revet ned og i 1888 erstattet af det nuværende, nygotiske tårn.

På kirkens nordside, ud mod Kirkegade, ses 23 runde huller, der indeholder indmurede hovedskaller. Sagnet fortæller, at de er fra henrettede røvere, der for mere end 300 år siden huserede i Nørreskoven og røvede fredelige borgere.

I kirken finder man et særligt gravkapel, Kai de la Mares kapel. Oberstløjtnant de la Mare skænkede i 1704 kirken 100 sletdaler for at få indrettet en begravelsesplads i kirken, i søndre kapel. I forbindelse med en renovering af kirken i 1862 blev den flyttet til nordre kapel. Her finder man i dag tre kister med familiemedlemmer, en fjerde ukendt og endelig ligger et foto af ”Dronning Gunhild”. Moseliget, fundet i 1835 i Haraldskær Mose, er for tiden udlånt til Kulturmuseet i Spinderihallerne.

De to store reformatorer, Luther og Melanchton, er portrætterede af Lucas den Yngres værksted i Wittenberg og hænger på kirkens nordvæg, skænket af en præsteenke i 1585. Også Vejles store søn, historikeren Anders Sørensen Vedel, er portrætteret i kirken. Jørgen Roeds store mindeportræt fra 1860 blev skænket af bl.a. amtmand Orla Lehmann.

Sct. Nicolai Kirke er nyrestaureret og ombygget i 2018-19 med EplusN som arkitekter. Kirken blev nykalket, der kom et helt nyt varmesystem, ny farvesætning, nye løse stole, nyt el- og lyssystem, nyt lydsystem og handicapvenlige adgangsveje og stærkt forbedrede toiletforhold. Ombygningen bestod i at få tilført sognehusfaciliteter, så kirken nu rummer undervisningslokale, møderum, samtalerum, nyt dåbsværelse og et præstekontor.

Koret med alteret er helt nyindrettet. Det gamle alter er ophængt i søndre korsarm. Billedkunstner Anders Kirkegaard arbejder på en ny altertavle. Der er tale om et altermaleri i meget store dimensioner. Generøst udlåner han kirken to af sine store værker til at udgøre et midlertidigt alterkunstværk. De to værker, ”Klagesang” og ”Lovsang”, måler hver 2 x 5 meter.
Der er nyt knæfald og nyt alterbord, men prædikestolen fra 1576 er uændret, og kirkens ældste inventar, døbefonten fra før 1250, er flyttet til en plads nedenfor kortrappen.

Til at udforme afskærmningen af de nye lokaler, der er skabt under pulpituret ved indgangen til kirkerummet, hvor der anvendes glas som ruminddeling, er valgt væverne Beck & Kinch i Aarhus. De tæller blandt sine kunder de store modehuse Dior og Chanel, men også FAO og Det danske Udenrigsministerium.

Opdateret af:
Destination Trekantområdet – VisitVejle visitvejle@vejle.dk
Destination Trekantområdet – VisitVejle