Skanserne ved Horsens Fjord

Gå i historiens spor

Svenskeskansen i Tønballe Skov er formentlig opført under svenskekrigen i 1658. Målet var at beskytte Horsens by ved fjordmundingen. Det siges, at fyrretræerne, som i dag vokser på skansen, stammer fra frø, som soldaterne uden at vide det medbragte i deres udstyr.
De to kanoner, som er opstillet på skansen, stammer fra linieskibet Christian VII, der i vinteren 1787 forliste i en storm ved Anholt. Gustav Glud fra Tønballegaard købte kanonerne i 1906.

Store Batteri ved Hundshage formodes opført under Englandskrigen fra 1807 til 1814. Skansen var en 5-strålet bastion med dybdegrave og høje volde, et solidt blikhus, mandskabsbarakker, krudttårn og brønd. På Horsens Museum kan man se en kopi af anlægget. Justitsråd Poul Glud fra Jensgaard var ansat til at lede forsvaret. Store Batteri er i løbet af de sidste 50 år ædt af havets bølger.
Lille Batteri ved Hesteodde nord for Snaptun menes at være den ældste skanse. Kong Frederik II befalede i 1566, at bønderne i Bjerre Herred skulle opkaste en skanse ved indsejlingen til fjorden. Lille Batteri er i dag overpløjet, men man kan stadig fornemme anlægget.

 

Opdateret af:
Destination Kystlandet info@kystlandet.com
Destination Kystlandet

  • Skanserne ved Horsens Fjord
  • Tønballevej 1
    7130 Juelsminde
  • Tlf. (+45)