Skt. Knud Kirke

Gå i historiens spor

Våbenhuset og tårnet er senere tilbygninger i sengotisk stil. Nok fra starten af det 15. århundrede, hvor også de øvre mure blev bygget i munkesten. I kirken er der talrige mindesmærker over herremændene på Bramming Hovedgård.

Under kirken ligger en krypt, hvor Kaj Lykke ligger begravet, dog ligger hans kranium på Bramming Egnsmuseum.

Opdateret af:
VisitRibeEsbjerg tourist@businessesbjerg.com
VisitRibeEsbjerg