Slangerup Miniby

Gå i historiens spor

Foreningen Slangerup Miniby blev stiftet 1996 og har til formål at opføre en modelby af Slangerup by i målestokforholdet 1:10. Modelbyen udføres som Slangerup så ud omkring år 1900 – 1920.
Opbygningen af minibyens huse sker på frivillig basis og udføres af alle, der har interesse i projektet. Arbejdet udføresi nært samarbejde med Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen og Frederikssund Kommune. Foreningens lokale (værksted) har til huse på institutionen Højagergård i udkanten af Slangerup, hvor foreningen har indrettet sit værksted i en gammel staldbygning. Her tegnes arbejdstegninger, fabrikeres mur – og tagsten i mål 1:10 samt opmuring af minihusene. Hele den opbyggede miniby (ca. 85 minihuse) skal på et senere tidspunkt udstilles på et areal som på nuværende tidspunkt ikke er udpeget af Frederikssund kommune.
Kom og følg byggeriet og se opbygningen af Slangerup Kirke som udføres på stedet.

Besøg også gerne vores værksted på Højagergård,adr. Højager 20. Her kan du se hvordan husene bliver bygget.
Vi er til stede og arbejder mandag og onsdag kl. 9 – 12.

Besøg uden for åbningstid, Miniby eller værksted, efter nærmere aftale skal ske på tlf. 51718049.         

Opdateret af:
VisitFjordlandet, Frederikssund mail@visitfjordlandet.dk
VisitFjordlandet, Frederikssund

Hoteller

i nærheden