Sønderskov Vandmølle

Gå i historiens spor

Møllesøen får vand fra Malt Bæk, som udspringer nordøst for landsbyen Maltbæk, og løber i et lille dalstrøg, som så er stemmet op med en tværgående jord- og stendæmning. Søen har stor gennemstrømning og vandet udskiftetes ca. hver 4 dag. Vandhjulet til møllen har været et overfaldshjul på 4 meters højde og 2,2 m bredt. 

Man mener, der har været mølle på stedet siden tidlig renesancen, men vi skal frem til 1600-tallet før der kommer skritlige kilder. Vandkraften har drevet både kornmølle og stampemølle (til tekstil). I en årrække i 1800-tallet var der driftigt mølleri og foderstofforretning på stedet. I dag drives møllen som fritidslandbrug. 

 

Opdateret af:
VisitVejen turisme@udviklingvejen.dk
VisitVejen

  • Sønderskov Vandmølle
  • Sønderskovgårdsvej 5
    6650 Brørup
  • Tlf. (+45)