Stevns Folklore Museum

Gå i historiens spor

Hvad er folklore?

Ordet “folklore” er betegnelsen for alt folkelig kultur såsom digtning, musik, traditioner, dragter, folkeminder, trosforestillinger, ritualer, skikke, fester, højtider, eventyr, vandrehistorier, sagn, folkeviser, sanglege, rim og remser, gåder, ordsprog samt folkemusik og folkedans.

Hvorfor er folklore interessant på Stevns?

Stevns har en unik folklore, bl. a. folkesagnet om Elverhøj, elverfolk, Klintekongen og meget andet. Denne værdifulde og unikke lokalhistorie med traditioner, overtro og visdom skal naturligvis bevares og formidles.

Museet er et sted, et rum, et medie, en portal som samler alle de gode og spændende sagn og historier fra Stevns. Historier, hemmeligheder og folkesagn fra Stevns fortælles på en ny måde – og først og fremmest i børnehøjde.

Museet er involverende, sanseligt, interaktivt og underholdende. Fokus er en helhedsorienteret oplevelse, der giver massevis af indtryk fremfor det klassiske museumsbesøg med billeder og figurer på en væg.

Vi taler dansk, tysk og engelsk 

Opdateret af:
Sydsjælland & Møn info@vism.dk
Sydsjælland & Møn