Storegade 11-13

Gå i historiens spor

Bebyggelsen består af to fredede ejendomme, der begge har facade mod Storegade.

Nr. 11 - Bødkergården - er bygget ca. 1650 med en svalegang fra 1741 og et baghus fra 1800 tallet.

Nr. 13 - Niels Ebbesens hus - er bygget af købmand og rådmand Jens Jensen  i ca. 1643. Det er en af de meget få velbevarede renæssancebygninger i Danmark og det største bevarede bindingsværkshus i tre stokværk i Randers.
Ifølge myten var det i dette hus Niels Ebbesen slog Grev Gert (Den kullede greve) ihjel.

Ejendommene indeholder i dag elleve lejligheder og to erhvervslejemål.

Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Randers er en selvejende non-profit erhvervsdrivende fond, der som hovedformål har at sikre og bevare fredede og bevaringsværdige bygninger i Randers by. Fonden har opkøbt, istandsat, og administrerer nu 39 boliger og 9 erhvervslejemål.

Opdateret af:
VisitAarhus info@visitaarhus.com
VisitAarhus

  • Storegade 11-13
  • Storegade 11-13
    8900 Randers C
  • Tlf. (+45)