Tyskerstenen og Lytteposten

Gå i historiens spor

Lytteposten: En næsten overgroet belægning på toppen af Sønderkol er i dag et af de eneste spor af lytteposten i Rebild Bakker, hvorfra tyske soldater overvågede flytrafik i området. Her havde de nogle få træbarakker, som blev revet ned efter krigen. 

Tyskerstenen i Rold Skov/Rebild Nationalpark:
I slugten mellem Nørrekol og Sønderkol ligger en andet minde: en stor sten med inskriptionen "Zum Andenken Flug-Wache Rebild 1940". Den stod oprindelig på toppen ved de nu forsvundne træbygninger til en luft-meldepost, som tyskerne havde på Sønderkol under 2. Verdenskrig, men blev efter krigen væltet ned i slugten af lokale borgere. 

Opdateret af:
RebildPorten info@rebildporten.dk
RebildPorten

  • Tyskerstenen og Lytteposten
  • Rebildvej 29
    9520 Skørping