Vrøgum Kær

Gå i historiens spor

Området er højt værdisat og er et specielt værdifuldt landskab som “trædesten” mellem andre naturområder. Efter Danmarks Naturfonds overtagelse er der igen kommet afgræsning i kæret og rydning af opvækst.

Opdateret af:
VisitVesterhavet turist@visitvesterhavet.dk
VisitVesterhavet