Vrøgum Kær

Gå i historiens spor

Vrøgum Kær er et naturområde, der består af pilesump og pilekrat i mosaik med overgangsfattigkær og den meget sjældne naturtype for det vestjyske, ekstremrigkær. Kæret har tidligere været ekstensivt afgræsset, men har i en årrække været under tilgroning.

Området er højt værdisat og er et specielt værdifuldt landskab som “trædesten” mellem andre naturområder. Efter Danmarks Naturfonds overtagelse er der igen kommet afgræsning i kæret og rydning af opvækst.

Opdateret af:
VisitVesterhavet turist@visitvesterhavet.dk
VisitVesterhavet

  • Vrøgum Kær
  • Filsøvej
    6840 Oksbøl