Betingelser

Her kan du læse om vores betingelser for optjening og brug af point

1. Generelt

1 A. Du skal være mindst 18 år og myndig for at deltage i Benefits programmet.
1 B. Medlemskab er personligt, og dine loginoplysninger må ikke udleveres til andre.
1 C. Du har selv ansvar for at opdatere dine kontaktoplysninger, såfremt de ændrer sig.
1 D. Du har selv ansvar for at sikre, at dine point ikke udløber.
1 E. Small Danish Hotels forbeholder sig ret til uden varsel at ændre eller helt ophæve programmet.
1 F. Når du accepterer disse vilkår, accepterer du samtidig vores persondatapolitik.

2. Booking

2 A. Booking af ophold kan foregå direkte til hotellet, dog ikke SDH Partner hoteller, eller via Small Danish Hotels enten telefonisk eller via www.smalldanishhotels.dk.
2 B. Alternativt kan andre bookingkanaler benyttes. Bemærk venligst punkt 4. Optjening af point herunder.

3. Registrering

3 A. For at være medlem af Benefits skal du have registreret en gyldig e-mailadresse.
3 B. Ved medlemskab accepterer du, at Small Danish Hotels gemmer dine kontaktoplysninger samt forbrugshistorik, ligesom vi gemmer information om dine præferencer med henblik på at kunne målrette relevant markedsføring over for dig.
3 C. Som medlem modtager du reklamemails fra os samt de hoteller du har besøgt. Hvis hotellet du har besøgt har fælles ejerskab med andre hoteller, kan du modtage mails fra en fælles e-mailliste for disse hoteller. Intervallet af disse mails kan variere, og du har mulighed for at nedsætte frekvensen af disse. Det er muligt individuelt at afmelde mails fra de enkelte hoteller.
3 D. Ønsker du ikke længere at modtage mails fra os, betyder dette samtidig, at du udmeldes af gæsteklubben og at din pointsaldo slettes.

4. Optjening af point

4 A. Point kan optjenes hos samtlige hoteller, der er medlem af Small Danish Hotels samt SDH Partner hoteller. Er hotellet udmeldt af kæden, kan du ikke længere optjene point dér, heller ikke selvom overnatningen er booket, inden hotellet er trådt ud af kæden.
4 B. Point tilskrives kun personer, der er registreret som gæster på hotellet.
4 C. Der kan kun tilskrives point til én person pr. værelse.
4 D. Du optjener point på værelset du selv overnatter på. Kun køb, der er skrevet på værelset du selv overnatter på, og betalt på én samlet regning, er pointgivende. Betaler du for flere værelser end det du selv overnatter på, optjener du således IKKE point for disse værelser. På SDH Partner hoteller optjenes kun point på overnatning inkl. morgenmad og ikke på yderligere køb.
4 E. Ved pakkepriser (ophold) registreres hele pakkeprisen pr. værelse, og pakkeprisen kan ikke deles op i værelses- og restaurantdel.
4 F. Der kan maksimalt registreres point for køb op til 5000 DKK pr. værelse pr. nat. (Værelse + andre køb tilskrevet værelset).
4 G. For overnatninger, der er booket ved Small Danish Hotels eller direkte på hotellet, optjener du 1 point pr. 3 kroner, du bruger.
4 H. Deltager du i et selskab, hvor en anden betaler regningen, modtager du 1 point pr. 3 kr. som regningen for dit værelse lyder på. Dog kun såfremt reservationen er foretaget direkte på hotellet eller via Small Danish Hotels og såfremt at du har oplyst din egen mailadresse ved tjek ind.
4 I. Du er ikke berettiget til point, før endelig betaling har fundet sted.
4 J. Der kan gå op til 8 dage efter afrejse før dine point er registreret på din konto.
4 K. Point, der er tilskrevet kontoen uretmæssigt eller ved en fejl, kan til enhver tid trækkes tilbage af Small Danish Hotels. Hvis du helt eller delvist anvender point, der åbenlyst er tildelt ved en fejl, kan du blive holdt erstatningspligtig.
4 L. Point kan ikke tilkøbes.
4 M. Du optjener også point, når du betaler med point.
4 N. Pointtildeling sker automatisk. Sker dette ikke korrekt skal du selv gøre hotellet opmærksom på dette senest 6 måneder efter afrejse, for at få tilskrevet korrekt antal point.
4 O. Point tilskrives udelukkende på overnatninger booket gennem Small Danish Hotels eller direkte på hotellet. Der tildeles ikke point for bookinger foretaget via 3. part eller betalt med gavekort fra andre end hotellet eller fra Small Danish Hotels.

5. Brug af point

5 A. Point kan anvendes til alle varer og ydelser på de hoteller, der er medlem af Small Danish Hotels samt i pointshoppen på www.smalldanishhotels.dk. Er et hotel udgået af kæden, kan der ikke længere anvendes point, heller ikke selvom opholdet er booket, inden hotellet er trådt ud af kæden. Der kan ikke anvendes point på SDH Partner hoteller.
5 B. Prisen på overnatninger, varer og tjenesteydelser angives alene i point, og disse pointbeløb er ikke konvertible til kontantbeløb.
5 C. Overnatninger, der betales med point, skal reserveres direkte på hotellet eller på smalldanishhotels.dk.
5 D. På hotellerne er det muligt at del-betale med point. I pointshoppen skal du have det fulde pointbeløb for at købe en vare.

6. Efterregistrering af point

6 A. Mangler du registrering af point senere end 8 dage efter afrejse, eller er registreringen forkert, er det muligt at få efterregistreret eller rettet dette i op til 6 måneder efter afrejsedagen. Dette gør du via formularen på www.smalldanishhotels.dk eller ved at kontakte hotellet direkte.
6 B. Du kan ikke få efterregistreret eller rettet i dine registreringer senere end 6 måneder efter afrejse.

7. Betaling og priser

7 A. Betaling kan finde sted i form af kontanter, kreditkort, gavekort eller på kredit efter særlig aftale med hotellet.
7 B. Vi garanterer, at du som medlem af gæsteklubben altid uopfordret får den billigste annoncerede pris på dagen.

8. Status på point opsparing

8 A. Til dit Benefits medlemskab har du fået udleveret et personligt login til selvbetjeningen på www.smalldanishhotels.dk. Her kan du følge opsparing og forbrug af point, ligesom du har mulighed for at rette dine kontaktoplysninger m.v.
8 B. Pointstatus er altid tilgængelig på www.smalldanishhotels.dk. Du vil endvidere blive oplyst om din status i de status- og nyhedsmails, vi sender til dig.

9. Forældelse af point

9 A. Benefits point forældes efter 2 år, hvis der ikke optjenes eller forbruges point i denne periode.
9 B. Såfremt du ikke reagerer på vores mails i 3 år, kan vi bede dig om en ny accept af, at vi fortsat må sende e-mails til dig for at vi kan overholde gældende lovgivning. Hvis du ikke fornyer din accept senest 30 dage efter vi har fremsendt anmodning herom, slettes din gæsteklubkonto med tilhørende point og personlige oplysninger hos os automatisk.

10. Opsigelse

10 A. Aftalen kan til enhver tid opsiges af kunden.
10 B. Small Danish Hotels forbeholder sig ret til – efter eget skøn – at opsige en aftale, f.eks. ved manglende betaling. Ligeledes såfremt det vurderes, at kunden har misligholdt aftalen f.eks. ved grove, respektløse, uetiske, kriminelle eller amoralske handlinger overfor Small Danish Hotels, ét af hotellerne tilhørende kæden eller overfor kædens samarbejdspartnere. Det samme gælder også ved brud på vilkårene for aftalen. Small Danish Hotels er ikke forpligtet til at angive årsag til opsigelse af aftalen. Slettede point vil ikke blive modregnet i evt. skyldige beløb.
10 C. Optjente point vil ved opsigelse bortfalde og kan ikke konverteres til penge.

11. Skattemæssige vilkår

11 A. Ydelser, der er opnået for point opsparet erhvervsmæssigt i Benefits regi og brugt til private formål, er skattepligtige. Small Danish Hotels har ikke oplysningspligt omkring disse forhold, og det er derfor pålagt dig selv at angive til arbejdsgiver og Skat.
11 B. Ydelser og varer, der er opnået med point opsparet privat og forbrugt privat, er ikke skattepligtige.

12. Forældelse

12 A. Medlemskabet forældes ikke, såfremt du senest 30 dage efter, at du har modtaget anmodning herom, fornyer din accept af at vi må sende mails til dig.

13. Force Majeure

13 A. Small Danish Hotels kan ikke drages til ansvar for Force Majeure såsom f.eks. strejke, lockout, konkurs, brand, lovændring eller lignende, der hindrer brug af aftalen.


Opdateret 1. oktober 2023. Disse vilkår er gældende, indtil de erstattes af nyere version.