Nationalpark Vadehavet

Hoteller og kroer i nærheden af Vadehavet

Der er desværre ingen ophold ledige

Se alle hotelophold

Vadehavet er ét af verdens 10 vigtigste vådområder og har status som vildt- og naturreservat. Det er stort og berigende - et sted fuldt af oplevelser og viden for alle - et unikt naturområde, enestående i Danmark, og med global betydning.

Det er derfor, at Vadehavet i 2010 blev Danmarks største Nationalpark og i 2014 kom på UNESCOs verdensarvsliste.

Læs også: UNESCOs verdensarvsliste

Tidevandet gør indtryk, når der to gange dagligt flyttes 1.000.000.000 m3 vand frem og tilbage gennem dybene. Vadehavet er det blanke, stille vand og samtidig det stormende hav på ydersiden af diget. Vadehavet sprudler af liv - i luften, i det lave vand, under og på vadens overflade. Intet andet sted i Danmark møder man så mange fugle i træktiden, forår såvel som efterår - i alt mellem 10-12 millioner. I yngletiden skal man optræde varsomt, da der er fuglereder de mærkligste steder.

Vadehavets varme og lave vand er samtidig vækstområde for mange af vore vigtigste fiskearter, og her kan især sommergæsten multen mødes i stimer. Vadehavet har i dag Danmarks største bestand af spættet sæl.

Læs også: Vesterhavet: Den mest storslående natur i Danmark