HATBAKKE-UDFORDRING: Besøg den Hellige Hatbakke

Gå i historiens spor

I Snøde Kirke ligger en lokal helt begravet - landsdommer Vincens Steensen. Han forsvarede Langeland under Svenskekrigene i 1657-1660.
Steensen samlede en bondehær og bekæmpede svenskernes landgangsforsøg. Han blev dog ramt af et kanonslag ude ved stranden og døde.

Point:

En tur til Snøde Kirke giver 25 point

Opdateret af:
VisitLangeland visit@langelandkommune.dk
VisitLangeland