Kallerup Kirke

Gå i historiens spor

Kallerup Kirke er oprindelig romansk, men er helt ombygget i 1687. Kun fundamenterne, indervægge i koret samt det nederste af triumfvæggen er romansk.

I nordmuren længst mod vest er der indmuret en romansk granitkvader med et mandshoved. Hovedet er kun 15 cm højt.

Særtryk af 'Danmarks Kirker' med oplysning om kirken er ophængt i våbenhuset.

FOTOS: Niels Clemmensen

Opdateret af:
VisitNordvestkysten, Thy info@visitnordvestkysten.dk
VisitNordvestkysten, Thy