Vivild Kirke

Gå i historiens spor

I gotisk tid, 1400-1500, er de oprindelige flade bjælkelofter erstattet af hvælvinger - i koret to og i skibet tre fag krydshvælvinger, ligesom korbuen blev ændret til spidsbue. Fra gotisk tid stammer også det kraftige tårn og våbenhuset. Tårnet har det egnstypiske pyramidetag og er opført af granitkvadre og munkesten. I tårnets sydlige hjørne ses et brætspil udhugget i en af de smukke granitkvadre. Det er sikkert et symbol for den bygmester, der har opført tårnet.

I tårnbuen er indmuret en romansk gravsten med kors, som formodes at være ældre end selve kirken.

Tårnets hvælvede underrum åbner sig mod skibet i en spidsbue. Det store våbenhus af munkesten er opført i to omgange, idet den oprindelige bygning i senmiddelalderen er forhøjet med et øvre stokværk udsmykket med blændingsgavl. Kirkens tagflader er tækket med bly og kvaderstensmurene står blanke med hvidtet teglstensmurværk.


Åben i graverens arbejdstid
Læs mere om Djurslands kirker her

Opdateret af:
VisitAarhus info@visitaarhus.com
VisitAarhus