Als Kirke

Gå i historiens spor

Als Kirke er en meget smuk middelalderkirke.
 
Den er fra ca. 1200 og består af senromersk apsis, kor og skib med sengotisk tårn i vest og våbenhus i syd.

Kirkerummet er ualmindelig fornemt og ny-restaureret.

Der er en meget gammel altertavle og prædikestol.

Døbefonden er romansk. 

Inde i kirken er der en gammel degnestol samt et nyt orgel fra Marcussen & Søn.

Kirken er åben når graveren er på kirkegården fra mandag til fredag (begge dage inkl.). fra 8.00 - 16.30

Middagslukning fra 12.00 - 13.00

Opdateret af:
Destination Himmerland info@destinationhimmerland.dk
Destination Himmerland