Den gamle Nationalbank - Nykredit

Gå i historiens spor

Næsten 90 år senere, da bygningen blev for trang, tegnede arkitekt Axel Berg en ny Nationalbank-bygning i engelsk barokstil. Den blev opført 1924-26. Siden da er der næsten ingen ændringer sket, bortset fra en mindre udvidelse.
 
Arkæologerne fra Moesgård måtte i arbejde, for Nationalbank-bygningen ligger præcis i centrum af vikingetidens Aarhus. Man fandt rester af Middelalderbispegården og rester af den ældre bispegård fra 1200-tallet. Udgravningerne under bygningen var med til at påvise, at Aarhus i vikingetiden var en befæstning, og at arealet inden for voldene var stort set ubebygget.
 
Nationalbanken flyttede ud af bygningen i slutningen af 1989 og ca. et år senere flyttede kreditforeningen Nykredit ind efter en gennemgribende ombygning.

Opdateret af:
VisitAarhus info@visitaarhus.com
VisitAarhus

  • Den gamle Nationalbank - Nykredit
  • Domkirkepladsen 1
    8000 Aarhus C