Skødstrup Kirke

Gå i historiens spor

Den romanske kirke, hvis tårn og våbenhus er fra senmiddelalderen, har haft en nær tilknytning til Vosnæsgårds ejere. De har skænket altertavlen, som er et fornemt eksempel på barokkunst med relief af bl.a. nadveren, prædikestolen samt herskabsstolene til kirken.

Opdateret af:
VisitAarhus info@visitaarhus.com
VisitAarhus