Åtte Bjerge - vandretur med guide

Gå i historiens spor

Dansk vandrelaug arrangerer tur i Åtte Bjerge. Kom med ud og gå på små skovstier, spændende bakker og landskabelig skønhed. Der er gode udsigtspunkter undervejs - især på Flaghøj, hvor der på gode dage kan ses helt til Ribe. Påklædning efter vejret på dagen. Det er en rundtur på ca. 6 km, hvor man kommer retur til biler. Gode parkeringsmuligheder. 

Lidt om Åtte Bjerges natur
De skiftende kultur-påvirkninger har forandret området en del, således at store dele af bakkerne i dag fremtræder med en bevoksning af blandt andet eg, birk, røn, tjørn, gran og fyr med underbevoksning af bregner og brombær. De meget afvekslende jordbunds- og fugtighedsforhold giver mulighed for et varieret plante- og dyreliv. I den lille sø kan du finde planter som langbladet ranukel, tvebo baldrian og stjerne-star. I lyngbakkerne omkring søen kan du støde på guldblomme, klokkelyng og engelsk visse.

Åtte Bjerge er en af de 18 Naturperler i Vejen Kommune.

 

Opdateret af:
VisitVejen turisme@udviklingvejen.dk
VisitVejen

  • Åtte Bjerge - vandretur med guide
  • Åttevej 31C
    6683 Føvling