Asaa og Geraa Vildtreservat

Gå i historiens spor

Området byder på naturlige strandenge, der afløses af opdyrkede arealer, og kan beskrives som et mini-vadehav. Stedet er betydningsfuldt for vadefugle, der bruger det som pitstop, spisekammer og yngleområde.

Forår og efterår er højsæson for fugleyngel og fugle på træk, og derfor kommer der i disse perioder fugleentusiaster til strandengene for at opleve og observere de mange fuglearter, der trækker forbi eller søger føde. Rovfugle som tårnfalke og musvåger krydser hen over området, og er man heldig, kan man observere dem i flok.  

Se folderen om Asaa og Geraa Vildtreservat

Opdateret af:
Destination NORD - Brønderslev info@destination-nord.dk
Destination NORD - Brønderslev

  • Asaa og Geraa Vildtreservat
  • Strandgårdsvej
    9340 Asaa