Bodils Kirke

Gå i historiens spor

Romansk kirke indviet til Sct. Bothulf. Senromansk tårn. Nordre tværarm er fra 1911. To døbefonte, en nyere af granit og en gammel gotlandsk kalstensfont af bægerbladstypen. Prædikestol fra ca. 1600.

Opdateret af:
Destination Bornholm info@bornholm.info
Destination Bornholm