Fodslette Kirke

Gå i historiens spor

Beliggende i Langelands mindste sogn, opført omkring 1250, men stærkt beskadiget under svenskekrigene (1657-60), siden genopført af adelsfamilien på Hjortholm. Altertavlen er et smukt sengotisk billedskærerarbejde med Madonna med barnet i centrum.
Kirken er åben ved kirkelige handlinger.

Opdateret af:
VisitLangeland visit@langelandkommune.dk
VisitLangeland