Fugletårn - Ejby Mose

Gå i historiens spor

Ejby Mose er et værdifuldt levested for mange dyr og planter – 245 forskellige plantearter er registreret, og området huser mange småfugle, herunder også nattergalen. Vandfugle og rovfugle er også i området.

Af mere specielle dyr er brunflagermus og dværgflagermus også observeret. Derudover er Ejby Mose også levested for rørhøgen.

Opdateret af:
VisitMiddelfart mail@visitmiddelfart.dk
VisitMiddelfart