Geopark: Ristinge Klint

Gå i historiens spor

En helt særlig geologi

Ristinge Klint viser os en historie fra istiden, som gør os klogere på, hvordan isen bevægede sig under sidste istid. I klinten kan man se en række skråtstillede lerlag, som er presset op af isen. Disse lag (også kaldet istektonik) giver vigtig viden om Danmarks og Østersø-områdets landskabshistorie og klimaudvikling. Ristinge Klints istektonik viser, at en gletsjer fra sydøst for 19 - 18.000 år siden brød store skiver af permafrosne jordlag løs foran isfronten og skubbede dem sammen i mindst 38 stejlt stillede flager. Disse flager minder i dag om ”væltede dominobrikker”. Lagserien omfatter aflejringer fra istiden Saale, mellemistiden Eem og den sidste istid Weichsel (i alt 5 forskellige isfremstød), samt Holocænt flyvesand, der øverst i klinten ligger som et tæppe hen over de ældre aflejringer.

De marine lerlag fra Eem indeholder bl.a. talrige muslingeskaller og forskellige typer mikrofossiler, der vidner om skiftende dybde-, temperatur- og saltholdighedsforhold i den vestlige del af den daværende ”Østersø”.

Ristinge Klint er desuden typelokalitet for et større isfremstød (Ristinge Fremstødet) for 55-50.000 år siden i den mellemste del af Weichsel-istiden. Alt i alt en klassisk og velundersøgt forsknings- og undervisningslokalitet i det baltiske område.

Besøg Ristinge Klint

Ristinge Klint ligger på sydsiden af Ristinge halvøen på det sydvestlige Langeland. En tur på toppen af Ristinge Klint byder på kig ud over havet mod Ærø, stejle kystskrænter og artsrige overdrev. Når du går på stranden langs klinten, tårner den sig op med sine 38 flager, som minder om væltede dominobrikker. Klinten byder på gode kuperede gåture, en helt særlig udsigt, smukke aflejringer i klinten og mulighed for at finde forstenede snegle og muslinger.

Hvis du fortsætter gåturen langs kysten kommer du til Ristinge Hale.

Opdateret af:
VisitLangeland visit@langelandkommune.dk
VisitLangeland

  • Geopark: Ristinge Klint
  • Vestervej 21
    5932 Humble
  • Tlf. (+45)