Geopark: Vejstrup Vandmølle

Gå i historiens spor

Landsbyerne Vejstrup og Øster Åby er adskilt med kun få hundrede meter og ind imellem løber Vejstrup Å under landevejen mellem Svendborg og Nyborg. Lige vest for vejen ligger Vejstrup Vandmølle (Vejstrup Vandmølle). Det er en af ​​de sydfynske fredede vandmøller fuldt udstyret med en mølledam, en rende (som er træskakten, der fører vandet til vandhjulet) og to høje "overskudshjul", dvs. vandhjul, hvor renden løfter vand over hjulet og udnytter således både kraften fra vandstrømmen og dets vægt til at dreje hjulet.

Det var Vejstrupgård, der byggede den nuværende vandmølle i 1838, men her har der eksisteret vandmøller siden 1500-tallet. Fra 1850 til 1922 havde mølledriften også en vindmølle, den er dog nedbrudt nu. Vandmøllen fortsatte i drift indtil 1975. Efter dette tidspunkt drev vandhjulene en generator, der producerede elektricitet.

Vejstrup Vandmølle har i en årrække fungeret som museumsmølle. Den er privatejet og har som en af ​​få vandmøller på Fyn endnu ikke fået afbrudt vandforsyningen ved omlægning af vandløb eller fjernelse af ”spærringer” til vandløbene for at forbedre fisk og smådyrs mobilitet.

Opdateret af:
VisitLangeland visit@langelandkommune.dk
VisitLangeland

  • Geopark: Vejstrup Vandmølle
  • Vejstrup Vandmølle 1
    5882 Vejstrup
  • Tlf. (+45)