Holtemmen

Gå i historiens spor

Dette strandområde er en af Læsøs absolutte perler og det sted på øen med den største artsrigdom af planter (bl.a gøgeurt, soldug og gul iris).

Du vil finde strandvolde, som strækker sig helt ud til Horneks Odde, og indad i landet rejser den smukke gamle kystlinje fra stenalderhavet sig markant over det lavereliggende land mod vandet.

Fra stenalderskrænten har du en glimrende udsigt over kysten. Du kan se den revle - også kaldet Flaget, der ligger som en tap ud i Kattegat og ser ud som om den nærmest danner bro mod

Nordre Rønner ude i det blå

Opdateret af:
Læsø Turistbureau sc@visitlaesoe.dk
Læsø Turistbureau

  • Holtemmen
  • Holtemmen
    9940 Læsø