Hummerhytten ved Horneks Odde

Gå i historiens spor

I begyndelsen af 1900-tallet og op til ca. 1950 var der på nordkysten i Horneks 8-10 hytter, som fiskerne brugte som base for fiskeri, især af sorthummer med tejner. 
Hytterne var bygget af forskellige materialer, der var drevet i land, og med tang eller rettere ålegræs på taget. De indeholdt som regel en eller to køjer, bord, stol og en kedel til at koge kaffe i.

I dag er der to hytter tilbage - Læsø Museum har brugsretten til den ene hytte, som ligger til venstre for P-pladsen. Den anden hytte, som er åben, tilhører Skov og Naturstyrelsen. Du er velkommen til at kigge indenfor - her er en lille udstilling om natur, planter og dyr.

Neden for huset på stranden er der opstillet to kikkerter, hvorfra man kan være heldig at se sæler.

Opdateret af:
Læsø Turistbureau sc@visitlaesoe.dk
Læsø Turistbureau