Hundsemyre Syd for Nexø by

Gå i historiens spor

Hundsemyre er en af Bornholms største tørvemoser med et areal på 50 ha.
Under 1. verdenskrig blev der skåret 8.000
tons tørv og under 2. verdenskrig 50.000
tons.
Mosen er en af øens bedste fuglemoser. I fuglenes yngletid fra 15.3. til 15.7. er al adgang forbudt.
Syd for mosen findes et fugletorn med informationstavler om fugle. Herfra er der en fin udsigt
over området.
Hundsemyre er fredet for at bevare de åbne vandflader, rørskoven, engene, krat og skovområderne som værdifulde levesteder for dyrelivet og for at sikre fuglenen fred i området.

Foto: Finn Hansen

Opdateret af:
Destination Bornholm info@bornholm.info
Destination Bornholm

  • Hundsemyre Syd for Nexø by
  • Kannikegårdsvej 39
    3730 Nexø