Klemens Kirke

Gå i historiens spor

1882 afløstes en middelalderlig Sct. Clemens kirke af en ny i kløvet granit. Det meste inventar er fra denne tid. Restaureret i 1960. Udsmykningen er præget af bornholmsk kunst.
Fotograf Finn Hasnen

Opdateret af:
Destination Bornholm info@bornholm.info
Destination Bornholm