Lemvig Kirke

Gå i historiens spor

Under en gennemgribende restaurering i årene 1933-35 blev kirken udvidet og forsynet med kamtakkede gavle, ligesom tårnet fik sin karakteristiske løgkuppel.

Det ældste inventar er døbefonten, som sikkert har været i kirken fra begyndelsen.

Krucifikset i koret i koret og rokokoinventaret er fra ca. 1780.

Bodil Kaalunds udsmykning af alter, prædikestol, orgelpulpitur, pulpitur i nordfløjen, syddøre og degnestolen har vakt stor opmærksomhed - arbejdet blev udført i perioden 1976 - 1988.

Kirken har et klokkespil, som består af 16 klokker. Klokkespillet kan høres hver dag kl. 08.00, 12.00, 15.00 og 18.00.
Opdateret af:
VisitNordvestkysten, Lemvig info@visitnordvestkysten.dk
VisitNordvestkysten, Lemvig