Leonora Christina

Gå i historiens spor

I 1685 flyttede Christian d. 4.s datter Leonora Christina ind på klosteret i Maribo efter 22 års fangeskab for landsforræderi i Blåtårn på Københavns Slot.

Her boede hun indtil sin død i 1698 og blev begravet i klosterkirken. Kort tid efter gravlæggelsen blev hendes lig dog fjernet – formentlig af en søn – der begravede hende et ukendt sted.

Leonora Christinas gravsten og krypten med hendes kiste kan stadig ses i Maribo Domkirke.

Ved domkirkens vestgavl er der rejst en mindesten for kongedatteren.

Klosterruinen
Klosteret blev opført i 1400-tallet som et dobbeltkloster, hvor der levede både nonner og munke, med tilhørende kirke.

Den store klosterkirke, Maribo Domkirke, står endnu.

Og i dag ses de originale rester af nonnernes kloster udenfor kirken. En stenbelægning indikerer, hvor murerne fra det gamle kloster har ligget.

Læs mere om det imponerende bygningsværk her.

 

Opdateret af:
Visit Lolland-Falster info@visitlf.dk
Visit Lolland-Falster

Hoteller

i nærheden