Lindelse Kirke

Gå i historiens spor

Romansk fra ca. 1200 med sengotiske tilføjelser. 1300-tals krucifiksgruppe. Fløjaltertavle fra omkring 1500. Prædikestol fra 1628. I forrige århundrede drastisk ombygning med bl.a. tøndehvælv, der udviskede det romanske præg. Gennemgribende restaurering i 1993 af bygning og inventar. Smuk gammel præstegård syd for kirken.

Opdateret af:
VisitLangeland visit@langelandkommune.dk
VisitLangeland