Ørum Kirke

Gå i historiens spor

Kirken består af romansk skib og kor samt gotisk tårn. Den romanske del af kirken er opført i granitkvadre. Korets østvindue er tilmuret. Det eneste oprindelige vindue, der er bevaret, er et lille vindue i skibets nordvæg. Det har været tilmuret, men er åbnet igen i 1936. Begge oprindelige døre er tilmurede. I første halvdel af 1600-tallet blev der over en længere årrække foretaget store istandsættelser af murene. Tårnet er opført omkring 1500 og er stærkt præget af senere istandsættelser. Forneden er genanvendt granitkvadersten fra vestgavlen. Ovenfor er anvendt røde teglsten. Den cirkelrunde tilmurede åbning i korets sydvæg minder om en tilsvarende i Hassing kirke. Det er ikke helt klart, hvad funktionen har været, men det antages at være et spedalskhedsvindue. I årene 1367-1661 ejede kronen det nærliggende Ørum Slot – nu voldsted. Dette ejerskab har dog ikke sat sig spor i kirken. Konferensråd Povl Klingenberg, Højris på Mors, fik overdraget retten til kirketienden den 23. juni 1721. Den var i privateje, indtil den blev selvejende den 1. juli 1910. I østmuren findes i en kvadersten et lavt relief af et hestelignende dyr. Korbuen er omsat og overkalket. Den mangler både kragsten og sokkelsten. Både kor og skib har bjælkeloft. Alterbordet er romansk og dækket af en monolitplade med skrå kanter. Midt i bordpladen findes en tom helgengrav. En optegnelse fra 1877 fortæller, at bordet er dækket af puds. I 1683 og 1699 nævnes et alterklæde. Storstykket er inddelt i tre felter adskilt af korintiske dobbeltsøjler, ligesom topstykket flankeres af dobbeltsøjler. Malerierne er udført 1701 af Ringkøbing-maleren Christen Sørensen. Rammeværkets farver er genopmalet 1925. I topvingerne er to våben med bogstaverne P v K B (Povl v. Klingenberg, død 1723) og F E L B (Fru Edel Lisbeth Bielke, død 1708). Alterkalken er skænket til kirken 1655 af Hans Nielsen, Køge. En gammel alterskranke opbevares nu i museet i Thisted. Fonten er romansk. Både font og fod afviger temmelig meget fra, hvad der er almindeligt i Thy. Fadet er af nederlandsk oprindelse fra 1625-50. Motivet er David og Goliath. Regnskabet oplyser, at det blev skænket til kirken i 1709 af »sl. Hr. Anders Skive«. Prædikestolen er udført af Christen Nielsen Bech, der boede i Ørum, i 1697. De fire fag har arkader. I buehjørnerne er der små barnehoveder. Fagene er adskilt af glatte dobbeltsøjler – ved begyndelsen og afslutningen dog enkeltsøjler. De hviler ikke på postamentfremspring, men på englehoveder, der menes at stamme fra en ældre prædikestol. Udsavede profiler skal ligne snoede søjler, der bærer arkadebuerne. Der er listekapitæler. Billederne er udført af Christen Sørensen, Ringkøbing, i 1699, der også har udført billederne på altertavlen. Feltet med Kristus, der nu er anbragt på væggen, har siddet i et femte fag, men er blevet flyttet ved en ændring af prædikestolen i 1925. Ved samme lejlighed blev Christen Sørensen billeder fremdraget igen, idet de var blevet dækket af egetræsmaling. I prædikestolens fodfelter står der: »Col. 3. Cap. Paulus plantede, Apollos vandede, men Gud gaf Vext« Krucifix udført af Niels Helledie. »Den gyldne Ørn« Fregatrigget kirkeskib med dækskanon. På kølen læses: »Til Guds Ære, Kirkens Sir haver Sognepræsten Hr. Hans Begtrup ladet dette stafere og ophænge Anno 1732«.

Opdateret af:
VisitNordvestkysten, Thy info@visitnordvestkysten.dk
VisitNordvestkysten, Thy