Øster Alling Kirke

Gå i historiens spor

Det antages, at der også her, som det er tilfældet i de fleste sogne, tidligere har ligget en trækirke. Noget tyder på, at kor og skib i den nuværende kirke ikke er bygget samtidigt; bl.a er tømmerværket over de to rum mærket forskelligt og ældst er tømmeret over skibet.
 
Reformationen i 1536 satte sine spor, også i form af ændringer på kirkens bygning, dog er våbenhuset sandsynligvis bygget før dette tidspunkt; det er rejst omkring kvindernes indgang - norddøren. Normalt var det mændenes dør mod syd, som blev bevaret, men her har man valgt den indgang, som er lettest tilgængelig for byens folk.

Åben kl. 8-16
Se mere om Djurslands kirker her

Opdateret af:
VisitAarhus info@visitaarhus.com
VisitAarhus