Overlade Kirke

Gå i historiens spor

Så sent som i 1916 blev Overlade Kirke bygget, men inventaret er langt ældre og stammer fra Bjørnsholm Kirke, en kirke som i mange år lå i Vitskøl Klosters nordfløj.

Mest interessant er det sjældne dobbeltkrucifiks fra 1500-tallet, som står i kirken.

Altertavlen viser Jesus, som velsigner børnene, og den siges at være malet af Lucie Ingemann, der var gift med salmedigteren B.S. Ingemann.

Opdateret af:
Destination Himmerland info@destinationhimmerland.dk
Destination Himmerland

  • Overlade Kirke
  • Præstebakken 18, Overlade
    9670 Løgstør