Skallerup Kirke

Gå i historiens spor

Romansk, med klokkestabel på korets østmur. Oprindelig døbefont af tybo-typen, udskåret alter og prædikestol fra 1894, usædvanlig bred korbue og i triumfbuen findes en sidealterniche fra katolsk tid. Vævet kortæppe udført af Liv Stage i 1995. Dåbsfad og kande i messing udført af Ebbe Hjorth i 1998. På kirkens sydmur ses indridset en løvefigur, der muligvis stammer fra kirkens opførelsestid. I korets sydmur ses resterne af et spedalskhedsvindue.

Opdateret af:
Morsø Turistbureau - Destination Mors mt@visitmors.dk
Morsø Turistbureau - Destination Mors