Thagaards Plantage i Thy

Gå i historiens spor

I den nordlige del af Tvorup Klitplantage - lige vest for Kystvejen - ligger Thagaards Plantage. Den er anlagt omkring år 1816 af sandflugtskommisær Laurits Thagaard.
Plantagen er et af de første forsøg på at dæmpe sandflugten ved hjælp af træbeplantning. Forsøget var inspireret af de begyndende tilplantninger på den midjyske hede og det var således træarterne rødgran og birk, der blev forsøgt udsået som frø.
Rødgran tåler imidlertid ikke saltluften, og birk må have læ for vestenvinden, og Thagaards såning blev opgivet efter få år. Først da de omkringliggende plantageområder groede op og skabte læ, fulgte de overlevende træer i Thagaards Plantage med.
Thagaards Plantage er i dag et urskovsagtigt krat af forkrøblede birk og rødgraner, der ofte er lige så brede, som de er høje.

Se brochuren her.

Opdateret af:
VisitNordvestkysten, Thy info@visitnordvestkysten.dk
VisitNordvestkysten, Thy