Vildmosemuseet

Gå i historiens spor

Museet fortæller Store Vildmoses historie - om mose- og landbrug og flynedstyrtningen i mosen under 2. verdenskrig.

I ladebygningen findes en mose- og landbrugsudstilling, som er delt op i forskellige emner, der alle vedrører Store Vildmoses historie.

Staldbygningen er indrettet i små værksteder med eksempler på gamle håndværk som f.eks. hjul- og karetmager, bødker, tømrer og snedker, smed, sko- og sadelmager, skrædder og bryggeri.

I garagebygningen findes bl.a. en udstilling med maskiner vedrørende kartoffelavl(Vildmosekartofler). Her er desuden flere større maskiner brugt til tørvefremstilling og i landbruget m.m.

I stuehuset er der indrettet et køkken med brændekomfur og en "pæn stue" - et bredt udsnit af det, husmoderen har haft til rådighed op gennem tiderne - fra omkring år 1900. Desuden er her udstillinger om dame- og herrefrisørfaget, jordemoderfaget, telefoncentralen, tekstiler og håndarbejder m.m.

Museet er et kulturhistorisk special- og egnsmuseum med udstillinger, som præsenterer Store Vildmoses historie, fra ”stenalder hav til agerland”, bl.a. igennem en mose- og landbrugsudstilling, der fremviser historien om Vildmosens dannelse, udbredelse, tørvegravning og produktion, afvanding og kultivering af store dele af mosen.

Se også maskiner fra Vildmosens kartoffel avl, tørvefremstilling og andre af datidens landbrugsmaskiner.

De kan også se eksempler på datidens håndværk som hjul- og karetmager, bødker, skomager, skrædder og bryggeri, præsenteret i små værksteder.

Vildmosemuseet byder også på arrangementer, hvor museet bliver levendegjort i form af folkedans, hestevogns ture, gårdsanger musik, smedearbejde, pileflet, udstilling af veteranmotorcykler, og mange involverende aktiviteter for de besøgende.

Vildmosemuseet er en del af Museerne i Brønderslev Kommune, som også inkluderer Try Museum og Dorf Møllegård.

Se museets hjemmeside for flere spændende arrangementer som Sankt Hans fest, og julestue

Opdateret af:
Brønderslev Erhverv & Turisme turisme@99454545.dk
Brønderslev Erhverv & Turisme