Vium Kirke

Gå i historiens spor

Kirkens historie

St.St. Blicher blev født den 11/10 1782 på Vium Præstegård. Her havde hans far, Niels Blicher embede 1779-1795. Af genstande der har eksisteret på Blichers tid kan nævnes altertavlen fra 1652 med Jørgen Marsvins og Anne Helvig Gyldenstiernes navne og våbener. I kirken er desuden nogle specielle barokke kalkmalerier fra slutningen af det 16. århundrede.

#visitsilkeborg #visitaarhusregionen

Opdateret af:
VisitAarhus info@visitaarhus.com
VisitAarhus