Standardpris ingen morgenmad inkluderet på Abild Kro & Hotel

3,4032258151039 af 5 stjerner

 • Dansk Kroferie

Inkluderer pr. person pr. nat:

 • Overnatning

Bemærk venligst, at morgenmad og mellemrengøring ikke er inkluderet i værelsesprisen

Mere om Abild Kro & Hotel

Bo i naturskønne omgivelser på Abild Kro & Hotel, der ligger i Sønderjylland, midt i marsken og tæt på den tyske grænse. Oplev fænomenet Sort Sol eller den skønne natur ved Vadehavet. Glæd dig til at blive kræset om og få fantastisk service fra personalet.

Ribe Landevej 66, 6270 Tønder
Vis kort

Hotellets faciliteter

 • Handicapvenligt
 • Gratis internet
 • Gratis parkering
 • Restaurant
 • Røgfrit
 • Lufthavn: 106 km
 • Tog: 5,8 km
 • Busstop: 850 meter
 • 14 Værelser

Andre ophold påAbild Kro & Hotel

  Attraktioner i nærheden af Standardpris ingen morgenmad inkluderet

  • Foto: Rømø-Tønder Turistbureau

   Abild Kirke

   0,18 km

   Abild kirke 

   Abild sogn er et landsogn, men er præget af, at det er en forstad til Tønder.

   Abild kirke er en landsbykirke, og den oprindelige kirke er bygget for knap 1000 år siden.

   Kirken kan rumme godt 300 mennesker når pulpituret tages i brug.

   Altertavlen er fra 1480. Dåbshimmel fra 1692 og prædikestol fra 1585.

   Læs mere : Abild Kirke
  • Foto: Rømø-Tønder Turistbureau

   Soldaterskoven - Tønder

   1,86 km

   Området består af 3 skove, Soldaterskoven, Nørreskov og Hydroskoven. Fra Tønder by er der stiforbindelse til hele skovområdet gennem de grønne områder syd for Soldaterskoven. Der er 3 P-pladser ved Soldaterskoven. I skoven er der anlagt en vandresti for svagtseende. Der findes en primitiv overnatningsplads med shelter, grill- og bålplads.

   Hvis du vil ride, kan du benytte de særlige ridestier, der er lavet i skoven.

   I Nørreskoven, syd for bækken, er der indrettet en hundeskov, hvor du må gå med din hund løs. Husk at den skal være under fuld kontrol. I de øvrige skovområder skal hunden føres i snor.

   Læs mere : Soldaterskoven - Tønder
  • Foto: Rømø-Tønder Turistbureau

   Zeppelin- og Garnisons Museum - Tønder

   2,02 km

   Museet omhandler den tyske marineluftskibsbase fra 1914-1920. Billeder, dokumenter og genstande belyser det korte, men dramatiske tidsrum, hvor Tønder var hjemsted for Nordeuropas største militære luftskibsanlæg.

   Desuden dokumentationsmateriale , køretøjer og andet material fra den danske garnisons tid fra 1920 til 2003.

   Læs mere : Zeppelin- og Garnisons Museum - Tønder
  • Foto: Rømø-Tønder Turistbureau

   Guldhornsstenene - Tønder

   3,99 km

   Det første guldhorn blev fundet i 1639 af kniplepigen Kjerstine Svendsdatter - det andet i 1734 af bonden Erik Lassen. 

   Hornene endte på det Kgl. Skatkammer i København, men blev i 1802 stjålet herfra og omsmeltet.

   I 1909 rejste Grev Schack en mindesten på de to findesteder.

   Kopier af guldhornene kan ses på Tønder Museum.

   Læs mere : Guldhornsstenene - Tønder
  • Foto: Rømø-Tønder Turistbureau

   Det Gamle Rådhus i Tønder

   4,9 km

   Bygningen er bygget i 1643. Har tidligere fungeret som Rådhus. Oprindelig havde bygningen takkede gavle og facaden stod i røde teglsten, idag er bygningen malet gul.

   Bygningen er blevet meget smukt restaureret i 1986-87, og i dag er der indrettet turistbureau og tandlæge i stueetagen og lejligheder på 1. sal.

   Læs mere : Det Gamle Rådhus i Tønder
  • Kagmanden - Tønder

   4,91 km

   Helt frem til 1800-tallet indtog byens kag eller skamstøtte en central plads i bybilledet i en lang række nordeuropæiske byer. Kagen var en muret forhøjning, hvor lovovertrædere blev kagstrøget - dvs. lænket til en skamstøtte og pisket af bøddelen, hvorefter vedkommende mistede sine borgerlige rettigheder og måtte forlade bysamfundet. Det var ofte ganske banale lovbrud, der medførte kagstrygning i gamle dage.

   I 1813 gribes i Tønder en skomagerlærling i æblerov. Som straf skal han piskes offentligt og stå i gabestokken en time. Men i dette tilfælde lod man dog nåde gå for ret. Dommen ændredes til tre dages fængsel på vand og brød, og skomager lærlingen fik således lov til at udstå sin læretid. Anderledes gik det en ung pige, som i 1865 havde begået et mindre tyveri. Hun måtte i gabestokken med deraf følgende konsekvenser.

   På selve skamstøtten anbragte man i visse tilfælde en kagmand - en udskåret træfigur, som skulle minde borgerne om at holde sig loven efterrettelig. Tønder fik sin sidste kagmand i 1699. 8 mand og 6 heste slæbte en egestamme ind til træskæreren, der skar figuren som en gottorpsk profos (=soldat, der måtte fuldbyrde pådømte små straffe).

   Hvor længe figuren har haft sin plads på Torvet vides ikke. Som den eneste bevarede kagmand i Danmark befinder original figuren sig i dag på Tønder Museum - et værdifuldt minde om fortidens retsopfattelse..

   Læs mere : Kagmanden - Tønder
  • Foto: Rømø-Tønder Turistbureau

   Schackenborg Slot

   5,45 km

   Året rundt venter enestående oplevelser på Schackenborg Slot. Gå på opdagelse i århundreders historie, tag på en guidet tur i den smukke slotspark eller kom forbi cafeen "den gamle hestestald". Schackenborgs program byder både på klassiske koncerter, foredrag, debatarrangementer med mere.

    

   Læs mere : Schackenborg Slot
  • Foto: Rømø-Tønder Turistbureau

   Rømø Havn

   22,39 km

   Rømø Havn er en af Danmarks mellemstore havne og en havn i udvikling. Rejefiskeri og færgefart mellem Sild og Rømø har i mange år været de primære aktiviteter. 

   Rømø Havn arbejder med respekt for miljøet. Vi er tæt knyttet til Vadehavet, som nu er en del af Nationalpark Vadehavet. Havnen er miljøcertificeret, og vi arbejder i alle aspekter på at være en ren havn.

   Læs mere : Rømø Havn
  • Foto: Rømø-Tønder Turistbureau

   Rømø Lege- og Labyrintpark

   23,38 km

   På Rømø finder du en stor familieattraktion - Rømø Lege- og Labyrintpark.
   Parken finder du i Havneby tæt på den gamle skole, følg skiltene.
   I parken er der masser af små og store labyrinter og andre udfordrende spil for hele familien. Her kan du let bruge 2-3 timer.

   Når det hele er slut må medbragt mad spises i parken. I parkens café kan der købes kaffe, kager og is. Også her kan du prøve en række små spil.
   Læs mere : Rømø Lege- og Labyrintpark
  • Foto: Rømø-Tønder Turistbureau

   Nationalpark Vadehavet

   26,31 km

   Det Danske Vadehav starter ved Varde Ådal i nord og slutter ved grænsen mod syd, et område på ca. 100 km2 kilometer. To gange i døgnet med 12½ timers mellemrum er det højvande, laveste vande er godt 6 timer efter højvandet.

   En milliard kubikmeter vand løber ved hvert højvande ind og ud gennem de dybe render mellem Vadehavsøerne Fanø, Mandø og Rømø og breder sig ud over vadefladerne mellem øerne og fastlandet. Vandet er altid på vej ud eller ind. Tidevandet skaber landskabet, flytter rundt på store mængder sand og ler, skaber øer og flak og render i Vadehavets verden.


   Læs mere : Nationalpark Vadehavet
  • Foto: Aabenraa Tourist

   Gendarmstien

   33,01 km

   Gendarmstien har navn efter de gamle grænsegendarmer, der i en årrække bevogtede landegrænsen og kontrollerede skibsfarten langs kysten. Patruljeringen foregik til fods, og hver enkelt gendarm havde et bestemt stykke af grænsen at passe. Nogle steder var der i forvejen stier og veje, som gendarmen kunne benytte på sin rute. Andre steder blev der anlagt nye stier hen over privat jord. På den måde blev Gendarmstien skabt.
   Grænsegendarmerne patruljerede langs den nuværende grænse i tiden fra Genforeningen i 1920 og frem til 1958. Herefter overgik opgaven til politiet.

   Mange steder gik Gendarmstien herefter i "glemmebogen", men siden 1988 har Sønderjyllands Amt sammen med staten og de berørte kommuner arbejdet på at afmærke det gamle stiforløb og gøre det tilgængeligt for vandrere.
   Projektet blev afsluttet i 1996, og det er nu muligt at følge den afmærkede sti fra Padborg til Skovby - en strækning på ca. 84 km.

   Naturen man skal igennem er meget afvekslende med skov, strand, vand og langs marker samt en meget afvekslende tur i det historiske, alt dette og kortmateriale kan fås i en folder.

   Læs mere : Gendarmstien