Ophold med halvpension på Bov Kro

4,6356321634061 af 5 stjerner

Inkluderer pr. person pr. nat:

 • Overnatning
 • Morgenbuffet
 • 3-retters middag (køkkenchefens valg)

Mere om Bov Kro

Bov Kro kombinerer på fornemste vis historisk atmosfære og moderne komfort. Kroens restaurant byder på traditionelle og nye nordiske gastronomiske oplevelser. De kulinariske lækkerier kreeres i et moderne køkken hvor der også bliver bagt og syltet. Kroen er et godt udgangspunkt for ture i grænselandet og til Flensborg.

Hærvejen 25, 6330 Padborg
Vis kort

Hotellets faciliteter

 • Gratis internet
 • Kæledyr
 • Restaurant
 • Lufthavn: 121 km
 • Tog: 3 km
 • Busstop: 3 km
 • 17 Værelser

Andre ophold påBov Kro

Attraktioner i nærheden af Ophold med halvpension

 • Foto: Aabenraa Tourist

  Lyreskovstien

  0,35 km

  Lyreskoven er beliggende langs Tøndervej og Omfartsvejen. Der er mulighed for parkering fra
  Tøndervej og der er også indgange fra Smedeby, Omfartsvejen og Hærvejen. Tag hunden med på tur, en del af gul rute er nemlig udlagt som hundeskov. Både Blå og Gul rute er velegnet for alm. fodgængere og andre motionister.

  Hvad finder du på din tur gennem Lyreskovstien:
  På ruten er der anlagt 2 bålpladser til fri afbenyttelse og en kælkebakke til vintersjov eller sommer motion. Der er også 2 søer med lav dybde, som gør det muligt at studere dyrelivet i vandet. I Byskoven ligger der en én mands bunker fra 2. Verdenskrig. Den Historiske Hærvejen går gennem området og er en del af Lyreskovstien.

  Projekt Lyreskovstiens formål
  Projektets formål er at skabe et udendørs motions- og aktivitetsrum for alle områdets borgere. Børnefamilier, unge, ældre, elever og lærere fra Lyreskovskolen, hærvejsvandrere samt turister. Der etableres borde, bænke og motionsredskaber i naturmaterialer langs med Lyreskovstien.

  Lyreskovstien som motionssti
  Målet med Lyreskovstien som motionssti, er et tilbud om et udendørs motionsrum som et alternativ til et traditionelt fitnesscenter. Redskaberne skal ud over at være sjove at bruge, også være udfordrende og give mulighed for at træne både muskler, balance, rotation, koordination, smidighed og kondition. På Lyreskovskolen etableres der desuden et udendørs motionsområde med metal fitness redskaber, der vil være frit tilgængeligt og giver mulighed for at træne på alle tidspunkter af døgnet, uden at være tilknyttet et fitnesscenter.

  Lyreskovstien som udflugtsmål
  Lyreskovstien skal være et tilbud og en mulighed for skønne udflugter for børnefamilier, motionister, hundeluftere og alle der elsker den skønne natur.

  Læs mere : Lyreskovstien
 • Foto: Aabenraa Tourist

  Hjemmeværnsmuseet

  2,44 km

  Den selvejende institution "Hjemmeværnsmuseet" er oprettet i 1988 i den historiske Frøslevlejr og er et landsdækkende kulturhistorisk museum, der rummer hjemmeværnets historiske udstilling.

  Den bærende idé i hjemmeværnets historiske Udstilling er at beskrive hjemmeværnets udvikling set i forhold til begivenheder i den omgivende verden.

  Udstillingen er opdelt i fire epoker således: 1. epoke er 1940'erne med hjemmeværnets oprettelse, 2. epoke er 50'erne med velstand og fremgang, 3. epoke er 60'erne, 70'erne og 80'erne med den kolde krig, og 4. epoke dækker 90'erne og fremtiden.

  Rummæssigt er udstillingen opdelt tilsvarende, og i et lille separat rum kaldet en "tidsmaskine", vil den besøgende blive indført i den pågældende periode gennem en beskrivelse af karakteristiske og tidstypiske begivenheder og ting, bl.a. ved audio-visuelle virkemidler.

  Brigadesamlingen har fra 1989 haft til huse i Hjemmeværnsmuseet og er en udstilling om Den Danske Brigade DANFORCE, der blev opstillet og uddannet i Sverige 1943-45. Brigaden, der nåede op på ca. 5.000 frivillige, heraf 300 lotter, bestod hovedsagelig af danske militære, som var beordret eller flygtet til Sverige, samt af modstandsfolk og jøder, der måtte flygte fra Danmark. Brigaden returnerede til Danmark den 5. maj 1945 og løste derefter en lang række bevogtningsopgaver, bl.a. ved den dansk/tyske grænse.

  Der gennemføres løbende særudstillinger, der belyser skiftende perioder eller emner af hjemmeværnets tilværelse.
  Der kan aftales foredrag og rundvisning af 1-2 timers varighed efter besøgets art. Indholdet kan afpasses efter deltagernes alder, førlighed og udviklingstrin og dækker dansk sikkerheds- og forsvarspolitik med vægten på det frivillige forsvar. Rundvisningen kan kombineres med besøg ved andre seværdigheder af militærhistorisk betydning i Slesvig/Sønderjylland.
  Læs mere : Hjemmeværnsmuseet
 • Foto: Aabenraa Tourist

  Frøslevlejrens Museum

  2,44 km

  Tysk interneringslejr 1944-1945
  Frøslevlejren blev bygget som tysk interneringslejr i 1944 under den tyske besættelse af Danmark.  Flere tusinde danskere sad i lejren som Det tyske Sikkerhedspolitis fanger.
  Selv om Frøslevlejren blev bygget for at undgå deportationer af danskere til koncentrationslejre i Tyskland, blev ca. 1.600 Frøslevfanger, stik imod alle aftaler, sendt videre til tyske kz-lejres rædsler.
  Frøslevlejren er helt speciel i europæisk sammenhæng. Tyskerne accepterede, at det danske fængselsvæsen stod for fangernes forplejning, og tortur, vold, ydmygelser og drab forekom stort set ikke i lejren.
  Ca. 12.000 fanger passerede Frøslevlejren i de ni måneder, lejren eksisterede.

  Dansk internerings- og straffelejr 1945-1949
  Fra maj 1945 til efteråret 1949 fungerede lejren, nu under navnet Fårhuslejren, som internerings- og straffelejr under retsopgøret efter 2. Verdenskrig.
  Fårhuslejren var den største af de såkaldte ”særlige straffelejre for landssvigere”. I de fire et halvt år sad mere end 5.000 indespærret i Fårhuslejren i kortere eller længere tid.

  Udstillingerne
  Frøslevlejrens Museum, som er en del af Nationalmuseet, råder over tre udstillingsbygninger.
  I hovedvagttårnet T1 og den tidligere fangebarak H4 skildres Frøslevlejren 1944-1945.
  En del af rummene fremstår som dengang, medens der i andre er udstillinger om den tyske overvågning af lejren, fangernes hverdag, deportationerne til tyske kz-lejre og evakueringen med De Hvide Busser.
  I Barak H6 skildres Fårhuslejren 1945-1949 med et særligt fokus på det tyske mindretal i Sønderjylland, som blev særligt hårdt ramt af retsopgøret.

   

   

  Læs mere : Frøslevlejrens Museum
 • Foto: Aabenraa Tourist

  Frøslev Plantage

  2,71 km

  Frøslev Plantage er et større plantageområde (1200 ha) i det tidligere Bov Kommune.
  Tilplantningen fandt sted i årene fra ca. 1883 til 1900 på dele af Frøslev Sand, som dengang var et øde og vildt hede- og klitområde. De private dele af plantagen er plantet fra 1930´erne.

  Området er geologisk set dannet i to perioder. Første kapitel var i slutningen af den sidste istid for ca. 12.000 år siden.
  Frøslev Sand lå dengang lige foran gletscheren, der dækkede det meste af Jylland og Øerne. Klimaet var arktisk, koldt og barskt, og vinden havde frit spil med det fine sand.
  Da isen trak sig tilbage, fordi klimaet blev varmere, groede Frøslev Sand til meget egekrat.
  Bronze- og jernalderens befolkning ryddede egeskoven og udnyttede de lette jorder til agerdyrkning og græsning.
  Omkring år 8-900 blev klimet koldere. Lndbrugsdriften ophørte, og områdets befokning forsvandt. Denne periode blev andet kapitel af områdets dannelseshistorie.
  På et tidspunkt forsvandt vegetationen over et større område, antagelig efter en hedebrand. Vinden fik frit spil og flyttede igen rundt på sandet. Den nuværende overflade med klitter og "klimper" blev dannet.

  Plantagen idag:
  Udefra kan plantagen virke mørk, flad og ensformig. Indenfor åbner sig imidlertid en anden verden. Der er klitlandskaber med græs og lyng, nåle- og løvtræsbevoksninger i forskellige aldre og typer, brandbælter og små vådområder.
  Dette varierede landskab giver gode mulighed for føde og skjul for dyrelivet. I plantagen findes kronvildt, dådyr og rådyr samt ræv, grævling og hare.
  Fuglelivet er nåleskovens fugle, f.eks. kan man se sortmejse og fuglekonge og med lidt held sortspætte, ravn, duehøg og natravn. Plantelivet på hede og klit er forskellige græsser, lyng og revling.

  Der er afmærket 3 forskellige ture i området.
  Frøslevlejren rundt har en længde på 2,2 km (rød tur)
  Frøslev Lyngpolde-turen har en længde på 5,5 km (gul tur)
  Sandgårdturen har en længde på 3,7 km (gul tur)


  Læs mere : Frøslev Plantage
 • Gendarmstien

  2,76 km

  Gendarmstien har navn efter de gamle grænsegendarmer, der i en årrække bevogtede landegrænsen og kontrollerede skibsfarten langs kysten. Patruljeringen foregik til fods, og hver enkelt gendarm havde et bestemt stykke af grænsen at passe. Nogle steder var der i forvejen stier og veje, som gendarmen kunne benytte på sin rute. Andre steder blev der anlagt nye stier hen over privat jord. På den måde blev Gendarmstien skabt.
  Grænsegendarmerne patruljerede langs den nuværende grænse i tiden fra Genforeningen i 1920 og frem til 1958. Herefter overgik opgaven til politiet.

  Mange steder gik Gendarmstien herefter i "glemmebogen", men siden 1988 har Sønderjyllands Amt sammen med staten og de berørte kommuner arbejdet på at afmærke det gamle stiforløb og gøre det tilgængeligt for vandrere.
  Projektet blev afsluttet i 1996, og det er nu muligt at følge den afmærkede sti fra Padborg til Skovby - en strækning på ca. 84 km.

  Naturen man skal igennem er meget afvekslende med skov, strand, vand og langs marker samt en meget afvekslende tur i det historiske, alt dette og kortmateriale kan fås i en folder.

  Læs mere : Gendarmstien
 • Foto: VisitSønderborg

  Glücksburg Slot - Tyskland

  11,54 km

  Da Hertug Hans den Yngre arver en del jordbesiddelser og det tidligere Ryd Kloster af sin onkel Hans den Ældre i 1580 mangler han noget standsmæssigt at bo i på denne side af Flensborg Fjord.

  Hans den Yngre får derfor fjernet resterne af Ryd Kloster og lader i årene 1583 til 1587 opføre et lystslot på stedet, hvor en del af de kostbare byggematerialer fra klosteret genbruges.

  Den 9. oktober 1622 dør Hertug Hans den Yngre under et ophold på Glücksburg Slot. Et andet dødsfald på slottet inden for de adelige rækker er Frederik den Syvende, der dør den 15. november 1863 i en alder af 55 år - få måneder senere udbryder Krigen 1864.

  Den smukke hvide bygning er kvadratisk og bygget i tre etager, med et tårn i hvert hjørne. Slottet omkranses af en kunstig anlagt sø. De store sale har hvælvede lofter og slottet er indrettet med datidens moderne installationer - toilethuse. Toilethusene er små karnapper på tårnene, med frit afløb ned i søen - som man også havde fisk gående i!

  I en af slottets fløje ligger slotskapellet, som ved opførelsen var forbeholdt hertugfamilien og deres hof. Senere blev det benyttet som bykirke og det er i dag muligt at blive viet i slotskapellet ved henvendelse til museet på Glücksburg Slot.

  For mere information og historie - besøg slotsmuseets danske hjemmeside.

  Glücksburg Slot
  Großestr. 1
  24960 Glücksburg
  Tyskland

  Læs mere : Glücksburg Slot - Tyskland
 • Foto: James Cripps

  Graasten Slot

  17,35 km

  Det første Graasten var et lille jagtslot, opført i midten af 1500-tallet. Efter slottet nedbrændte i 1603 opførtes et nyt slot, der højst sandsynligt har ligget hvor den nuværende Graastens sydfløj er placeret.

  Kort før år 1700 byggede storkansler Frederik Ahlefeldt et vældigt barokslot, der imidlertid brændte i 1757. Det eneste der blev reddet var slotskirken. Det nuværende Graasten Slot stammer således fra 1759, hvor en ny sydfløj blev opført og fra 1842 hvor midterbygningen blev bygget.

  I 1935 blev brugsretten til slottet overdraget til daværende Kronprins Frederik og Kronprinsesse Ingrid, senere Kong Frederik IX og Dronning Ingrid. Dronningen besad en stor interesse for blomster og var personligt inde over planlægningen af blomsterhaven ved Graasten Slot frem til hendes død i år 2000. Interessen for blomster blev videreført af hendes datter H.M. Dronning Margrethe II.

  Der er ikke offentlig adgang for publikum i slottets bygninger, med undtagelse af Graasten Slotskirke, der har særlige åbningstider.

  Abdikationen i 2024

  Under nytårstalen i 2023 meddelte Dronning Margrethe II, at hun abdicerede, og den 14. januar 2024 fik Danmark en ny konge og dronning i form af Kong Frederik X og Dronning Mary.

  Sommerresidens

  Når kongefamilien har residens på Graasten Slot er området lukket for offentligheden og der er således ikke adgang for publikum i Graasten Slotshave- og Kirke; Slotskirken er dog stadig åben i forbindelse med gudstjenester og sommerens aftensang.

  2024

  Graasten Slotshave & Slotskirke vil være lukket fra den 1. juli (i forbindelse med klargøring til den royale families sommerophold). Slotskirken er dog åben ved gudstjenester og aften fællessang. Slotshaven forventes at åbne igen mandag morgen den 19. august.

  Den 9. juli kl. 16.00 vil der være officiel modtagelse af H.M. Kong Frederik X og H.M. Dronning Mary på Torvet i Gråsten ved borgmester Erik Lauritzen. Hvis vejret tillader det, vil Kongeparret, efter den officielle modtagelse, gå til fods fra Torvet via Slotsgade til Gråsten Slot. 

  Der forventes mange gæster i byen. Følgende centrale veje i Gråsten er spærret fra kl. 10-19 denne dag: Fra Torvet ved Borgergade over Slotsgade og Slotsbakken til Felstedvej, Fredensgade ved nr. 11 til Slotsgade og Nygade fra Ringgade til Torvet. Sønderborg Kommune anbefaler at gå, tage cyklen eller bruge offentlig transport. Hvis man benytter bilen, anbefales disse fire områder til parkering:

  • Ahlmannsparken, Ahlefeldvej 4, 6300 Gråsten (8 handicappladser),
  • Politigrunden på Kongevej, 6300 Gråsten (ved rundkørslen),
  • Peter Marcussens Plads, Emmas Have 20, 6300 Gråsten,
  • Ringriderpladsen, Johs Kocksvej, 6300 Gråsten

   

  Vagtafløsning
  Når slottet er beboet, går et royalt splitflag til tops i stangen på slottets klokketårn og den Kongelige Livgarde stiller op til bevogtning. Hver dag foregår der vagtafløsning af den Kongelige Livgarde. Vagten udgår fra Det Gule Palæ, Ahlefeldtvej 5, hvor garderne stiller op. Under ledsagelse af to tambourer, marcheres der herfra kl. 11.43 gennem Gråsten via Borggade, Torvet og Slotsgade til slottet, hvor vagtafløsningen sker ved vagtbygningen kl. 12.00.  Om fredagen foregår marchen under ledsagelse af Den Kongelige Livgardes Tambourkorps og vagtskiftet foregår i slotsgården.

  Fredags koncert
  Vil blive afholdt i slotsgården i forbindelse med vagtskiftet i den periode hvor kongeparret opholder sig på slottet. Første gang vil være fredag den 12. juli 2024. Næste fredagskoncert er den 19. juli.

  Læs mere : Graasten Slot
 • Foto: Museum Sønderjylland

  Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Aabenraa

  22,92 km

  Sæt sejlene hos Kulturhistorie Aabenraa. Museet afspejler den stolte søfartstradition, der prægede Aabenraa i sejlskibstiden, og som derefter blev et vigtigt element i byens identitet. Her kan du opleve en af de største danske samlinger af skibsportrætter, som tidligere hang i kaptajners hjem.

  Åbningstider:

  Den 22. marts – 31. oktober.

  Torsdag – søndag: kl. 12.00-16.00.

  Læs mere : Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Aabenraa
 • Foto: Sønderborg Kommune

  Dybbøl Mølle - møllerimuseet

  26,08 km

  Dybbøl Mølle er et af Danmarks vigtigste nationale symboler. Under krigen 1864 blev den symbolet på de danske soldaters tapperhed på slagmarken, og i tiden 1864-1920 symbolet på de dansksindede sønderjyders kamp under tysk styre. Samtidig var den en helt almindelig mølle, hvor der blev drevet virksomhed til 1990.

  I dag er møllen indrettet som museum. I magasinbygningens stueetage er der en udstilling om møllens historie 1744-2020. Her kan du bl.a. lære mere om de to Slesvigske Kriges indflydelse på møllen og om familien, der boede der dengang. På magasinloftet finder du en udstilling om Dybbøl som symbol og om de mange nationale fejringer – både danske og tyske – der har fundet sted på Dybbøl Banke.

  I mølletårnet kan du se de gamle kværne og det store stjernehjul. Bagefter kan du gå ud på galleriet og se den flotte udsigt over Dybbøl Banke, Sønderborg og Vemmingbund.

  Vidste du at...

  Dybbøl Mølle er en del af Sønderborgs Top-attraktioner? Med en Kombi-billet i hånden får du adgang til at besøge Universe Science Park, Historiecenter Dybbøl Banke, Sønderborg Slot, Dybbøl Mølle og Cathrinesminde Teglværk en gang i løbet af sæsonen. Billetten koster kr. 449,- for voksne og kr. 289,- for børn mellem 5 og 15 år. Billetten er gyldig fra den dag du køber den og indtil den 20. oktober 2024, så du har god tid til at besøge alle fem attraktioner. Billetten købes online eller på turistbureauet i Sønderborg.

  NB. Dybbøl Mølle er vinterlukket i perioden 1. november til og med fredagen før påske.

  Læs mere : Dybbøl Mølle - møllerimuseet
 • Foto: VisitSønderborg

  Sønderborg Slot

  27,65 km

  Borgen er grundlagt før 1200 og blev 1550-70 ombygget til et firefløjet renæssanceslot.

  Museet belyser Sønderjyllands historie fra middelalderen til nutiden, med hovedvægt på krigene 1848-50, 1864, 1914-18, samt folkeafstemningerne og Genforeningen 1920.
   
  Store, kulturhistoriske samlinger med møbler, tekstiler, håndværk og sønderjydsk kunst.

  For åbningstider se "Museet på Sønderborg Slot".

  Læs mere : Sønderborg Slot
 • Foto: VisitSønderborg

  Ringridermuseet

  28,03 km

  Her finder du plancher der fortæller om ringriderhistorien, formandslanser, ridesadler og hovedtøj, samt flotte trofæer, æreslanser og Fritzt Carstensens maleri af rytteroptoget

  Besøg også Medaljegangen, Protokolstuen og Dokumentstuen, hvor du udover medaljer og sløjfer også kan se hvem der er blevet hhv. konge, kronprins og prins gennem årene.

  Museet er åbent 2 dage i ugen fra juni til og med august samt fredag, lørdag og søndag i den weekend, hvor der afholdes Ringriderfest i Sønderborg.

  Gruppebesøg kan lade sig gøre året rundt efter aftale med Hans Struck tlf. +4574427575

  Læs mere : Ringridermuseet
 • Foto: © Thomas Havning Fotograf: Conni Ernst

  Mindesten fra 1. Verdenskrig

  28,12 km

  Mindestenen på Kirketorvet er tegnet af arkitekt Thomas Havning (1891-1976) og rejst i 1923.

  På monumentet er nævnt 192 navne, såvel tyske som danske, på faldne i 1. Verdenskrig (1914-18). Bemærk også stenens top, der minder om en sarkofag.

  Hvert år på tidspunktet for fredsslutningen – den 11. november kl. 11 – lægges der kranse ved mindestenen.

  Hent APP´en "Verdenskrigens Spor" og lær mere om Sønderjylland under 1. Verdenskrig.

   

  Læs mere : Mindesten fra 1. Verdenskrig