Ophold med halvpension på Tambohus Kro & Badehotel

4,64215684243861 af 5 stjerner

Inkluderer pr. person pr. nat:

 • Overnatning
 • Morgenbuffet
 • 3-retters middag (køkkenchefens valg)

Mere om Tambohus Kro & Badehotel

Tambohus Kro & Badehotel ligger på Thyholm lige ned til Limfjorden i et sandt naturparadis med en sjælden fred og ro. Her har den ligget siden år 1842, men er løbende blevet restaureret og udvidet uden at det er gået ud over hyggen og den traditionelle kroatmosfære. Ideel til cykelferie, fisketure og vandreture.

Tambogade 37, 7790 Thyholm
Vis kort

Hotellets faciliteter

 • Lån/leje af cykel
 • Handicapvenligt
 • Gratis internet
 • Kæledyr
 • Gratis parkering
 • Restaurant
 • Wellness
 • Ladestik til el-bil
 • Lufthavn: 60 km
 • Tog: 5 km
 • Busstop: 0 m
 • Badestrand: 0 m
 • Fiskeri: 0 m
 • Golf: 12 km
 • 29 Værelser

Andre ophold påTambohus Kro & Badehotel

Attraktioner i nærheden af Ophold med halvpension

 • Foto: Struer Turistbureau

  Tambosund - Thyholm

  0,29 km

  Tambosund

  Kommer man via Hellerød til Tambohuse har man for sig en betagende udsigt over Tambosund og Jegindø mod Kåshoved i Salling.

  I dag er Tambohuse en charmerende bebyggelse med kro ud mod Tambosund, der siden 1916 har været lukket af dæmningen til Jegindø. Som bebyggelse opstod Tambohuse efter at havets gennembrud ved Agger i 1825 havde skabt grobund for en hel række små handelspladser i den vestlige Limfjord. Før den tid lå der blot et færgehus på stedet.

  Tambohuse, Gravgård, Hindsels og Oddesund var med fra begyndelsen, men efterhånden koncentreredes trafikken omkring Tambosund, hvor der på begge sider af sundet blev anlagt skibsbro lidt syd for den nuværende dæmning. Efter anlæggelsen af havne i Thisted, Struer, Nykøbing og Lemvig ophørte de små ladepladsers betydning som direkte import- og eksport-havne, men til gengæld steg deres betydning i den indenfjordske omsætning af korn og tegl.

  Læs mere : Tambosund - Thyholm
 • Foto: Struer Turistbureau

  Jegindø Kirke - Thyholm

  1,22 km

  Jegindø Kirke - Thyholm

  Jegindø Kirke ligger meget smukt, hvor alle øens veje samles, og den store hvide bygning kan ses viden om henover Limfjordens vande. Den indremissionske vækkelse var stærk på Jegindø, og den lille gamle kirke kunne slet ikke rumme de mange, der strømmede til gudstjeneste, så i 1919 fik man rejst den nye, rummelige kirke. Man bevarede dog koret fra den oprindelige kirke.

  Opførelsen kostede 65.000 kr. hvoraf de 12.000 blev indsamlet på øen.

  Den østligste del af den gamle kirke er bevaret som sakristi og præsteværelse. Kvaderne røber, at her har været kirke siden Valdemarstiden. Mange af navnene på gravstenene viser, at af den tidligere overvejende fiskerbefolkning er mange kommet til øen, især fra Harboøreegnen.

  De stor hvide hvælvinger virker overvældene, når man træder ind i kirken. Altertavlen er "gjort" af Hans Snedker i 1598. Maleriet af Jesus på korset er fra 1880, mens de smukke indskrifter med Fadervor, dåbsbefalingen og nadverordene er fra 1750, sammen med den latinske tekst: Beati, qvi ad coenam nuptiarum agni vocati sunt (Salige er de, som er indbudt til lammets bryllupsmåltid). De to fløje har små malerier fra pietismens tid. Øverst oppe med et englehoved på hver side fremtræder Jehovas navn med hebraiske bogstaver.

  Prædikestolen fra 1640 har utraditionelle malerier i fleterne nemlig fra venstre mod højre, evangelisten Johannes med bæger og bog, Kristus med verdenskuglen og Paulus med ordets sværd. En latinsk tekst: "Anno 1654. Jesus Salvator, salva nos" betyder: år 1654, Jesus frelser, frels os.

  I det brede kor er hvælvingerne smykket med nyere kalkmalerier fra 1919, hvori er indflettet 8 skriftsteder. Døbefonden fra kirkens første tid har et lille Nürenberg-dåbsfad fra ca. 1575, med syndefaldet som motiv.
  I sideskibet hænger en smuk og omhyggeligt udført skibsmodel af fregatten "Dannebrog". Galionsfiguren er en lille porcelænsfigur. Ret enestående er det, at 38 af kirkebænkenes gavle fra 1643 er bevaret.

  Også orgelpulpituret, der blev flyttet over fra den gamle kirke, stammer fra samme tid, idet Rasmus Snedker i Nykøbing har opsat det i 1647. Kirkens 2 klokker er fra 1463 og 1947.

  I 2007 fik man et nyt klokkespil med 11 klokker, som spiller hver dag kl. 9, 12, 15, 18 og 21.

  Læs mere : Jegindø Kirke - Thyholm
 • Foto: Struer Turistbureau

  Jegindø - Thyholm

  1,29 km

  Jegindø - en halvø ved Thyholm

  Jegindø var tidligere to små, lave øer adskilt af et sund lige syd for Jegindø Kirke. Det tidligere sund ses nu som lave enge syd for kirken tværs over øen.

  Før dæmningen blev anlagt i 1916 var Jegindø en rigtig ø, hvis forbindelse med fastlandet sikredes ved færgen over Tambosund til Tambohuse Kro. Helt op til midten af 1900-årene var der også forbindelse med rofærge fra det nord-østlige Bøhløre til Hestør Odde på Mors.

  Der er ingen bakker på Jegindø, hvis højeste punkt kun ligger 13 m over havet. Den frodige ø har været beboet i tusinder af år - mange steder kan man finde rester af stenalderfolkets bopladser.

  I Limfjordens meget vekslende farvande rundt om Jegindø har der altid været et godt fiskeri, og befolkningen på øen har tidligere været lige så meget fiskere som bønder.

  Ved havnen, der nu er udvidet med en lystbådehavn, ligger det lille museum "Æ Fywerhus", der fortæller om det gamle fiskeri på Jegindø

  Stranden ved Bøhl eller en gåtur ud ad Jegind Tap, er oplagte emner for en udflugt.

  For mere information

  Jegindø har sin egen hjemmeside, hvor man bl.a. kan se billeder, og hvor øens historie og seværdigheder er omtalt: www.jegindo.dk/.

  Læs mere : Jegindø - Thyholm
 • Foto: Struer Turistbureau

  Søndbjerg Bakker - Thyholm

  2,28 km

  Søndbjerg Bakker

  Søndbjerg Bakker er et meget varieret naturområde med dybe slugter, småmoser og søer omgivet af lyng- og skovklædte bakker. Midt i området ligger det 15 m høje Dødbjerg, hvor der fra toppen er vide udsigter over Kås Bredning til Salling. I stenalderen gik en vig af Limfjorden mod vest ind til Søndbjerg by. Nu ligger den tidligere vig som moser og enge med mange blomster og et rigt fugleliv.

  Planteliv
  Hindbær og brombær danner nogle steder et næsten uigennemtrængeligt krat, der til gengæld er gode skjulesteder for fugle og andre dyr. Fuglene hjælper planterne ved at sprede frø - bærrenes kerner kan tåle at passere fuglemaver - og kan spire, hvor fuglene aflevere dem.

  Også hybenroser vokser i de tætte krat. Hybenroser er indført fra Sibirien, men har nu bredt sig mange steder i den danske natur. I den fugige skovbund gror flere slags bregner.
  Læs mere : Søndbjerg Bakker - Thyholm
 • Foto: Struer Turistbureau

  Søndbjerg Strand - Thyholm

  2,62 km

  Søndbjerg Strand

  Det fredede areal ved Søndbjerg Strand er et naturskønt område med østvendt strand, store skrænter med dejlig udsigt, dybe slugter og våde engdrag.

  Fra den ca. 15 meter høje bakkeknude, Dødbjerg, er der en imponerende udsigt over det omgivende landskab.

  Stenalderhavet lagde i sin tid en fjordarm ind nord og syd for Dødbjerg, hvor der i dag er åudløb og kærområde. Her veksler landskabet mellem åbne vandflader og arealer med rørskov. Hvor rørsumpen ikke er for tæt findes en rigt varieret flora med bl.a. ulvefod, tranebær, soldug, klokkeensian, pors, gøgeurt og bukkeblad.

  Læs mere : Søndbjerg Strand - Thyholm
 • Foto: Struer Turistbureau

  Den hellige Kilde - Thyholm

  2,67 km

  Den hellige Kilde - Thyholm

  Hvor jernbanen krydser Munkevej sydøst for Hvidbjerg ligger den betagende helligkilde, der selv i tørkeperioder konstant vælder store mængder klart, koldt kildevand op af jorden.

  l 1976 blev kilden smukt restaureret, og der blev ad en sti skabt adgang for besøgende.

  Kilden omtales første gang år 1360, men har eksisteret allerede da den første jæger- og fiskerbefolkning kom til disse egne efter isens tilbagetrækning. Kilden har været så vandrig, at den kunne drive en hel vandmølle ved Helligkildegård, hvor mølledammen stadig eksisterer. Det vides, at folk endnu omkring 1880 samledes ved den hellige kilde.

  Læs mere : Den hellige Kilde - Thyholm
 • Foto: Struer Turistbureau

  Søndbjerg Kirke

  2,68 km

  Søndbjerg Kirke

  I Søndbjerg ligger kirken og favner landsbyen med dens huse og gårde, som den gjorde det, da den blev bygget for 800 år siden. Det er sådan en romansk kirke ser ud; her er skib, kor apsis, og så har Søndbjerg kirke fra begyndelsen haft et tårn; det vidner den inderste tårnbue inde i kirken om. Det kan have tjent som en understregning af stedets betydning; Søndbjerg er egentlig Sønderbirk d.v.s tingstedet, hvor der blev holdt rettergang.

  Sokkelstenen under sydvestre hjørne af tårnet er en runesten, hvis indskrift lyder: Jacob voldte, Skjalm gjorde, hvor alteret er, der er øjet. Måske har stenen oprindeligt ligget under alterbordet. På et tidligt tidspunkt er et nyt tårn blevet bygget, måske efter en ildebrand.

  Over syddøren til kirken er der en halvrund døroverligger, en såkaldt tympanon. I stenen er hugget et kors, over korsarmene søger to fugle ind mod korset, under korsarmene flygter to løver bort fra korset, i raseri over ikke at kunne få fat på fuglene må de nøjes med at bide i deres egne haler. Symbolikken er klar: Fuglene er menneskenes sjæle, og løven er djævelen, der "går rundt som en brølende løve og søger, hvem han kan opsluge".

  På nordvæggen i kirken hænger et fint bevaret krucifiks fra sidste halvdel af 1300-tallet. Også korstræet med de fire evangelisters kendetegn og indskriften: Jesus fra Nazareth, Jødernes Konge, er meget velbevaret. Apostelbillederne fra et tidligere orgelpulpitur står i tårnrummet.

  Døbefonten, der synes skørnet ved ildebrand, har et nyere dåbsfad med Johannes Døbers dåb af Jesus som motiv. I det lille kor er der loftshvælvinger, hvor der også før reformationen var kalkmalerier, hvoraf nogle rester er bevaret. Men de nuværende kalkmalerier er efterreformatoriske. Englene har fået besked om at bruge alt, hvad der findes af musikinstrumenter i himlen for sammen med Søndbjerg menighed at juble over "evangeliets nye dag". Altertavlen fra omkring 1600 skildrer scener fra Jesu lidelseshistorie og i øverste felt opstandelsen.

  I tårnet hænger kirkeklokken ude i et stort glamhul mod nord, så dens klang kan nå helt ned til Tambohuse i sognets nordøstligste hjørne. Der knytter sig et gammelt sagn til Søndbjerg Kirke. Det hændte, at en søn fra Helleris forførte datteren fra Østergård og flygtede med hende. Forfulgt af pigens slægt søgte parret tilflugt i Søndbjerg kirke. Da Østergård-folkene ikke kunne komme ind, satte de kirken i brand. Efter at have ladet pigen slippe ud gennem et vindue omkom Hellerissønnen i flammerne. På vejen bort derfra nedkom pigen i Kvindedal med en søn, der som voksen hævnede drabet på sin far.

  Kirken kan ses mandag til lørdag fra solopgang til solnedgang. Søn- og helligdage kun i forbindelse med gudstjenester.

  Læs mere : Søndbjerg Kirke
 • Foto: Thyholm Egnsmuseum

  Thyholm Egnsmuseum - Thyholm

  2,73 km

  Inde i hovedbygningen kan man se, hvordan en familie af god stand levede i forrige århundrede. Derudover et apotek, det gamle direktionslokale fra Hvidbjerg bank, telefoncentralen fra Uglev. På loftet kan Hvidbjerg sygehus’ fødestue opleves, som fungerede indtil omkring 1972.

  I avlsbygningen ses udstillinger om håndværk, eksempelvis blytækkerfaget, skomagerværksted, snedker/tømrer værktøj, damefrisørsalon m.m. Der findes en alsidig radio/tv udstilling, som viser udviklingen inden for området. Flere modeller er for længst historiske.

  Ved siden af findes en spændende udstilling fra Grønland med effekter og malerier.

  I 1997 indviedes en tro kopi af Søndbjerg gl. skole, som rummer en skolestue.

  Wilsehaven - indviedes i 2013 og er en mini udgave af J.N. Wilses barokhave ved præstegården i Spydeberg i Norge. J.N. Wilse (1736 – 1801) var præstesøn fra Søndbjerg og som drog til Norge, hvor han virkede som præst, var professor og oplysningsmand.

  Det kan dokumenteres at ”Apotekergården” i sig selv har historisk værdi, idet hovedbygningen kan føres tilbage til i hvert tilfælde 1664.

  ”Apotekergården” blev til museum på initiativ af kunstmaler Kresten Rusbjerg, der ejede stedet til 1990. Han boede fra indvielsen i 1992 og til sin død i 2010 i en anneksbolig opført i tilknytning til museet.

  Faciliteter på museet

  • Museet er et handicapvenligt museum, både ude og inde (stolelift til højenloft)
  • Museet er børnevenligt (der må røres ved ting)
  • Museet har en lille museumsbutik
  • Kaffe og medbragt mad kan nydes på højenloft eller ude, hvis vejret tillader.
  • Museet har parkerinsgplads for busser


  For mere information

  For yderligere oplysninger om Apotekergården på deres hjemmeside: 
  www.thyholm-egnsmuseum.dk

  Læs mere : Thyholm Egnsmuseum - Thyholm
 • Foto: Struer Turistbureau

  Wilsehaven - Thyholm

  2,73 km

  Wilsehaven er et åndehul, en barokinspireret præstegårdshave, skabt i hæder til bysbarnet Jacob Nicolai Wilse (1736-1801), der sener blev præst og professor i Spydeberg i Norge. Havens plantevalg er baseret på de planter Wilse iagttog på Thyholm i 1700-tallet. Wilsevandringer i Wilses fodspor udgår fra haven – info på stedet.

  Der er fri adgang til haven hele året.
  Selskaber kan tilkøbe rundvisning med foredrag om Wilse og oplysningstiden,
  gerne i forbindelse med museumsbesøg.

  Læs mere : Wilsehaven - Thyholm
 • Foto: Destination Limfjorden

  Toftum Bjerge

  10,23 km

  Toftum Bjerge er et helt vidunderlig naturlandskab med de karakteristiske 50 mtr. høje skrænter, hvor der er en faktastisk udsigt mod Thyborøn, Thy, Thyholm og Oddesund fra Toppen af skrænten.

  Der er toiletfaciliteter og p-pladser på toppen af skrænten. For at komme ned på stranden skal du ned af en meget lang trappe.

  Læs mere : Toftum Bjerge
 • Foto: Thomas Køser

  Spøttrup Sø

  11,35 km

  I 1800-tallet blev søen afvandet for at opdyrke jorden, men i 1994 blev Spøttrup Sø genskabt. Der er et rigt fugleliv og odderen ses også tit ved søen.
  Vandretur fra Spøttrup Borg til Fugletårnet og syd om søen ved Vadumvej.   

  Læs mere : Spøttrup Sø
 • Foto: Thy Turistforening

  Hedeområde: Boddum Bakker

  11,8 km

  Stort hedeområde.
  Omfatter i realiteten 3 forskellige "egne": Brokær og Boddum som begge er hedeområder og så Doverkil, som er et moseområde.
  Doverkil er i øvrigt under EU's fuglebeskyttelsesdirektiv.

  Syd for Doverkil ligger Ydby Hede.
  Her findes landets største gruppe af bronzealderhøje med i alt 49 stk, og fra området er der en særdeles flot udsigt over Skibsted Fjord.

  Læs mere : Hedeområde: Boddum Bakker