Biosfære Møn

Gå i historiens spor

Biosfæreområdet dækker over 450 kvm og man kan opleve de gængse danske naturtyper både på landet og i vandet. Derudover er der også en rigdom af sjældne dyrearter samt plantearter, som er et af kendetegnene for et biosfæreområde.

Biosfæreområdet består af fem hoved-landskabstyper

  1. Møns Klint og Høje Møn
  2. De vestmønske istidslandskaber. Hvor der er moræner, dødishuller, hatteformede bakker, smeltevandsaflejringer og tunneldale.
  3. Postglaciale landskaber. Som er skabt igennem erosion og transport af materiale som fx strandvolde og strandenge.
  4. Østersøen, fjorde og nor
  5. En kystlinje på 185 km, med forskellige landskabsformer som der løbende er under forandring.

Opdateret af:
Sydsjælland & Møn info@vism.dk
Sydsjælland & Møn

Hoteller

i nærheden